رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در نشست مشترک با رئیس امور زیرساختها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تطبیق بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: طراحی، پیگیری و اجرای طرح های ۲۰ گانه توسعه منطقه ویژه پیام، عامل تحول برای رسیدن به اهداف توسعه کشور است.

به گزارش تاجرپرس به نقل از سیتنا، دکتر سعید زرندی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در نشست مشترک با مهندس نادمی، رئیس امور زیرساختها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور و مهندس اسفیدانی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تطبیق بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن تاکید بر ضرورت معرفی بیش از پیش این منطقه بزرگ اقتصادی، بیان داشت: اقدامات گسترده ای در قالب طرح های مطالعاتی صورت گرفته که توسعه منطقه را متناسب با توسعه آی تی و فناوری های مربوطه موجب خواهد شد.

وی تاکید کرد: طرح های ۲۰ گانه توسعه منطقه ویژه پیام تصویری از نقش آفرینی این منطقه در توسعه اقتصاد دیجیتال ارائه خواهد کرد که امیدواریم در آینده نزدیک ۳ درصد از بازار بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات را در این منطقه داشته باشیم.

دکتر زرندی ضمن تشریح شش طرح تعریف شده در حوزه ICT، تاکید کرد: سایر طرح ها نیز به عنوان انگیزاننده برای حضور شرکت های این حوزه است.

وی افزود: با احداث آزمایشگاه تایید محصولات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، ساماندهی وارادات و صادرات محصولات ICT و الکترونیک در کشور صورت خواهد پذیرفت و سرعت ترخیص کالا افزایش محسوسی خواهد داشت.

به گفته وی استقرار واحدهای داخلی و بین المللی ICT، در کنار مرکز واردات و صادرات این بخش، اکوسیستم مناسب برای توسعه این صنعت را فرا هم خواهد آورد و این منطقه در آینده نزدیک به هاب آی سی تی کشور تبدیل خواهد شد.