رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: واردات پرتقال از ترکیه اشتباه محض است، پرتقال های ترکیه مانند محصول ایرانی دچار سرمازدگی شده است چگونه می تواند واردات به ایران داشته باشد.

سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی گفت: امسال هم تولید سیب زمینی و پیاز زیادتر از تقاضای موجود در بازار بوده و ۳۰ درصد افزایش تولید داشته ایم و چنان چه برنامه ریزی مناسبی برای صادرات آن صورت نگیرد مانند سال گذشته کشاورزان متضرر شده و زیان زیادی را متحمل خواهند شد.

وی با بیان این مطلب که قبل از صادرات باید کشورها و بازارهای هدف مشخص شود، افزود: این درست نیست که تولیدکننده بدون هیچ برنامه ای شروع به کاشت سیب زمینی می‌کند نتیجه این بی برنامگی این است که میزان سیب زمینی زیاد می شود و بعد بر روی دست تولیدکننده خود انباشته خواهد شد.

نورانی در ادامه در رابطه با خبری مبنی بر واردات پرتقال از کشور ترکیه بیان داشت: این خبر صحت ندارد زیرا پرتقال های کشور ترکیه مانند محصولات ما دچار سرمازدگی شدید شده بنابراین چه طور می تواند صادرات به کشور دیگر داشته باشد لذا اگر چنین اتفاقی هم صورت بگیرد بدون شک تقاضایی برای محصولاتش در ایران وجود نخواهد داشت لذا واردات از کشور ترکیه اشتباه محض است.

وی ادامه داد: اگر هم به هر عنوان قرار است که واردات پرتقال صورت بگیرد نباید از طریق سیستم دولتی، جناحی و گروهی باشد بلکه بهتر است واردات پرتقال توسط تشکل های خصوصی انجام شود تا هم به میزان مورد نیاز و هم با قیمت مناسب پرتقال وارد کشور کنند.

نورانی بیان کرد: ما پیشنهاد دادیم که چنان چه میخواهید پرتقال از مصر وارد کنید وارداتش را به ما بسپارید تا با قیمت ۲۵۰۰ تومان آن را وارد کرده و در بازار داخلی عرضه کنیم.

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی در رابطه با تولید کیویاظهار کرد: کیوی از جمله محصولاتی است که ۶۰ درصد آن دچار سرمازدگی شده است و  امسال مانند سال های گذشته نتوانست بازار خوبی را نصیب خود کند لذا مقدار کیوی موجود در سردخانه میزان محدودی است که باید تا اواسط خردادماه با همین مقدار کیوی بازار این محصول را سر پا نگه داشت.

وی افزود: هر چند که میزان عرضه این محصول ۶۰ درصد کاهش یافته اما اگر بازار مناسبی وجود داشته باشد تلاش داریم تا میزانی از آن را صادر کنیم اما موضوعات مرتبط با برخی از مسائل منجر شده که صادرات این محصول به برخی از کشورها بسیار کاهش یافته و کشورهایی مانند ایتالیا و یونان بازار صادراتی این محصول را از ایران بگیرند.

منبع: نسیم