شرکت بیمه ایران ؛ بزرگ ترین خسارت محموله داروهای وارداتی به مبلغ ۶۸ میلیارد ریال پرداخت کرد.
به گزارش تاجرپرس، خسارت وارد شده به محموله وارداتی یک شرکت دارویی از محل بیمه نامه حمل کالای وارداتی این شرکت، از سوی بیمه ایران پرداخت شد.
محموله داروی وارداتی این شرکت دارویی بر اثر افزایش دما در محل انبار گمرک، فاسد شده بود که به محض اعلام خسارت از سوی شرکت مزبور،کارشناسان بیمه های کشتی ، هواپیما و حمل کالای بیمه ایران به محل وقوع حادثه اعزام شدند تا از نزدیک مراحل کارشناسی، ارزیابی و پرداخت غرامت این بیمه نامه تحت کلوز A را انجام دهند.
بررسی این پرونده به سرعت در بیمه ایران دنبال شد و پس از تکمیل مراحل پرداخت خسارت، امحای داروهای فاسد شده و دریافت مجوزهای قانونی، خسارت وارده به ارزش ۶۸ میلیارد و ۴۰۸ میلیون و۳۸۱ هزار ریال محاسبه و طی یک فقره چک روز دوشنبه دوم اسفند در جلسه ای در محل دفتر این شرکت دارویی، به قائم مقام مدیرعامل آن تقدیم شد.
مدیر بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالای بیمه ایران در این جلسه با اشاره به تکالیف اجتماعی بیمه ایران که حمایت از همه فعالان اقتصادی کشور از جمله شرکت های دارویی به عنوان سرمایه های ملی است ، گفت : بیمه ایران حمایت از شرکت های دارویی را با هدف کمک به بیماران خاصی که مصرف کننده داروهای این شرکت ها هستند، از اولویتهای خود می داند.
آقای رحمتی افزود : از این رو برای اینکه این بیماران در تهیه داروی مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند، بیمه ایران پرداخت غرامت به این بیمه گذار را به سرعت در دستور کار قرار داد تا با جبران خسارت وارده، امکان ادامه جریان واردات دارو در این شرکت را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه این حادثه بزرگترین خسارت وارد شده به محموله داروهای وارداتی بوده است ، اضافه کرد : بر این اساس بیمه ایران برای شرکت های دارویی شرایط خاصی را در بیمه نامه حمل کالای وارداتی در نظر گرفته است تا آنها با خرید بیمه نامه مناسب در صورت وقوع حادثه، خسارت خودرا در بهترین شکل ممکن دریافت کنند.
این شرکت ها در صورت لزوم می توانند با مراجعه به شبکه فروش و مراکز بیمه ایران در سراسر کشور از این شرایط مطلع شوند.
قائم مقام مدیرعامل این شرکت دارویی نیز در این نشست با ابراز رضایت از روند رسیدگی به پرونده و عملکرد کارشناسان و مدیران مجموعه بیمه ایران ، این شرکت را حامی بیمه گزاران معرفی واز عملکرد سریع وبه موقع بیمه ایران در تمامی مراحل بررسی ،کارشناسی وپرداخت غرامت قدردانی کرد وخواستار ادامه همکاری شرکت متبوعش با بیمه ایران شد .
وی افزود: تاثیر زیان مالی این خسارت بر شرکت متبوعش بسیار زیاد بوده به گونه ای که در صورت جبران نشدن خسارت های وارد شده ؛ مشکلات بسیاری ایجاد می شد.
وی از اینکه بیمه ایران در این شرایط در کنار ایشان قرار گرفته است ، ابراز خرسندی کرد.