رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با بیان عملکرد ۱۱ ماهه سال جاری عنوان نمود: در این مدت تولید سیگار ۴۰٫۷ میلیارد نخ و واردات رسمی ۳٫۹ میلیارد نخ بوده است .

علی اصغر رمزی گفت : تولید سیگار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۲۷٫۱ میلیارد نخ بوده به میزان ۵۰ درصد رشد داشته است و واردات سیگار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۴٫۴ میلیارد نخ بوده است به میزان ۷۳ درصد کاهش داشته است .

وی همچنین برآورد قاچاق Contraband سیگار را ۵٫۸ میلیارد نخ عنوان کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۸٫۹ میلیارد نخ بوده ۳۵ درصد کاهش داشته است .

علی اصغر رمزی نسبت تولید داخل به مصرف کشور را که در ۱۱ ماهه سال قبل ۵۴درصد بوده را در ۱۱ ماهه سال جاری به میزان ۸۱ درصد اعلام و این افزایش تولید و کاهش واردات را در راستای اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون Law برنامه پنجم توسعه کشور که دولت را موظف به تبدیل واردات با همان برند اصلی به تولید داخل نموده است، اعلام کرد.