رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه دو دهک پایین جامعه از امروز به میزان یک میلیون تومان و مابقی مشمولان ۵٣٠ هزار تومان مالک سهام خواهند شد، گفت: سود سهام سال ٩۶ پرداخت می شود.

به گزارش تاجرپرس به نقل از مهر، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در مراسم رونمایی از سامانه ساماندهی سهام عدالت گفت: با صدور صورتحساب برای مشمولان سهام عدالت، تکلیف ۵٠ میلیون نفر مشخص خواهد شد و مراسم رونمایی را می توان یکی از باشکوهترین اتفاقات اجرای اصل ۴۴ تلقی کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: یازده سال بود که سهامداران منتظر بودند که تکلیفشان در مورد سهام عدالت مشخص شود و همه چیز تنها یک وعده بود؛ ولی امروز صورتحساب ۴٩ میلیون ٢٢۶ هزار و ١٩٣ نفر صادر می‌شود؛ البته آزادسازی سهام امروز صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد: آزادسازی سهام عدالت به معنای خرید و فروش است؛ در حالیکه هنوز راهکار مصوبی در این رابطه وجود ندارد ولی پیشنهادات تهیه و آماده شده است و باید شرکتهای واسط که همان صندوق ها هستند تعیین تکلیف شود.

به گفته پوری حسینی، نحوه حضور افراد در مجامع و صندوقها، در حال تعیین تکلیف است و امروز نمی‌توانیم ورقه سهم بدهیم؛ پس فعلا خرید و فروش آزاد نیست. اما مردم از سود سهم برخوردار می شوند.

وی افزود: امروز اگر کسی وارد سامانه شده و صورتحساب دریافت کند، به او اعلام می شود که مالک مجازی چه میزان سهمی است. برای هرفرد که در سامانه ثبت نام شده است امروز ۵٣٠ هزار تومان شارژ می شود که مالک این میزان سهام هستند ولی دو دهک پایین جامعه مالک یک میلیون تومان سهام می شوند که در پایان مجامع در سال ٩۶ سود آنرا صادر می کنند.