سهام سه بانک ملت، صادرات، سینا و دو شرکت خودرو ساز گروه بهمن و سایپا دیزل خارج از جلسه معاملاتی چهارشنبه گذشته، داد و ستد شد.

به گزارش تاجرپرس، چهارشنبه گذشته سهام ۳ بانک ملت، صادرات، سینا و دو شرکت خودرو ساز گروه بهمن و سایپا دیزل داد و ستد خارج از جلسه معاملاتی، داد و ستد شد.

دراین رابطه ، بورس تهران اعلام کرد یک میلیون و ۲۵۰ هزار سهم بانک ملت به قیمت پایه هرسهم ۱٫۷۳۷ ریال و به ارزش ۲۱۷میلیون ریال، یک میلیون سهم بانک صادرات ایران به قیمت پایه هر سهم ۹۰۵ ریال و به ارزش ۹۰۵ میلیون ریال ، ۳۰۰ هزار سهم بانک سینا به قیمت پایه هر سهم ۱۵۰۰ ریال و به ارزش  ۴۵۰ میلیون ریال، ۳۰۰ هزار سهم گروه بهمن به قیمت پایه هر سهم ۲۳۹۰ ریال و به ارزش ۷۱۷ میلیون ریال و ۳۷۶٫۵۳۰ سهم سایپا دیزل به قیمت پایه هر سهم ۱۰۲۶ ریال و به ارزش ۳۸۶ میلیون ریال به صورت معامله خارج از جلسه معاملاتی  انجام شد.