رئیس شبکه بهداشت ودرمان گناوه گفت: با توجه به اینکه سلامت غذایی مردم اولویت اصلی این شبکه است، سلامت مواد غذایی وارداتی از گمرک این شهرستان نظارت و بررسی دقیق می شود.

دکتر علی زکی زاده روز سه شنبه درگفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: در بازدید بعمل آمده از گمرک های گناوه و ریگ توسط کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و این شبکه، روند ترخیص و نمونه برداری مواد غذایی و استعلامات از شبکه بهداشت و درمان بررسی شد.
وی اضافه کرد: برای ترخیص مواد غذایی، از نمونه کالای مورد نظر توسط کارشناس شبکه بهداشت و درمان نمونه برداری و به صورت مهروموم شده به همراه مستندات گمرکی به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ارسال می شود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه اظهارکرد: آزمایش های میکروبی، شیمیایی، سم شناسی و فلزات سنگین بسته به نوع نمونه که مورد نیاز برای تعیین سلامت مصرف است روی نمونه ارسالی انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین مستندات گمرکی نیز بررسی می شود و نتیجه به شبکه بهداشت و درمان گناوه و سپس از شبکه به گمرک جهت ترخیص یا داشتن مشکل کالای مورد نظر اعلام می شود.
زکی زاده افزود: برای ترخیص کالاهای موادغذایی ملوانی که قانون برای مصرف خانوار تعیین کرده، از لحاظ ظاهری نظیر نوع ،رنگ، بو، ماندگی، حشرات، تارخ تولید و اتمام ، بسته بندی و رطوبت توسط کارشناس شبکه بهداشت و درمان گناوه بررسی می شود و نیاز به ارسال نمونه به مرکز استان نیست اما در صورت مشکل داشتن و نداشتن شاخصه های کیفیت، نمونه آن برای بررسی بیشتر در مرکز فرستاده می شود.