ناظرین محترم گمرکات استان ها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل
موضوع: ارسال فهرست واحد های تولیدی

باسلام و احترام
با عنایت به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کشور در نظر دارد تسهیلات گمرکی جدیدی به واحدهای تولیدی صادراتی مستقر در محدوده جغرافیائی آن استان ارائه نماید، لذا خواهشمند است دستور فرمائید طی جدولی نسبت به ارسال فهرست کلیه واحد های تولیدی مزبور با ذکر اطلاعات شماره پروانه بهره برداری و یا پروانه ساخت، نوع کالای تولیدی و تاریخ اعتبار حداکثر به مدت یک هفته به این دفتر اقدام نمایند.