ناظرین/ مدیران کل / مدیران گمرکات مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف ۳۵۸ مورخ ۱۹/۸/۹۳ موضوع پذیرش فاکتور فروش اسلاک واکس صادره از شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین(بعنوان اسناد منشا ) به واحدهای تولیدی پارافین و فوتس اویل (عضو تعاونی مربوطه ) بپیوست تصویر نامه شماره ۱۲۷۱/۹۵/ص مورخ ۱/۲/۹۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص بلامانع بودن پذیرش اسناد منشا خرید اسلاک واکس( صادره از چهار شرکت تولیدی روغن موضوع بخشنامه ردیف ۴۲۳ مورخ ۶/۱۰/۹۳) که مستقیما (بدون واسطه ) به نام شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان پارافین استان تهران صادر می گردد و توسط واحدهای تولیدی پارافین و فوتس اویل که اسلاک واکس مورد نیاز خود را از طریق تعاونی مزبور تهیه می نمایند ، ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمائید در زمان اظهار محموله صادراتی با رعایت مفاد بخشنامه صدرالذکر نسبت به اخذ اصل فاکتورهای مربوطه و ممهور نمودن آن به مهرکسر میزان استفاده شد در روی متن ونگهداری اسناد یاد شده اقدام لازم معمول نمایند.