متن: ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ، مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل :

موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های روغن موتور آریان اطلس – پالایش پگاه پرشنگ – آساد شیمی سپاهان .
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه های شماره ۳۲۹۴/۹۵/ص – ۱۷/۰۶/۹۵ معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکت های فوق که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی که نام آنها در جدول موضوع نامه صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازمندرج در بند ۱ بخشنامه ردیف ۱۲۴ سال ۹۴ صادر نمایند.