با تصویب هیات دولت ماده (۷) آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو اصلاح شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۲۹۱/۶۰ مورخ ۵/۷/۱۳۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- متن زیر جایگزین ماده (۷) آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب‌نامه‌ شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ و اصلاح بعدی آن موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ می‌شود:
“ماده ۷- ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ممنوع است.
تبصره – مواردی که ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه انجام شده است،مستثنا می‌باشند.”
۲- ماده (۱۱) آیین‌نامه یادشده موضوع تصویب‌نامه‌ شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ و اصلاح بعدی آن موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ لغو و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد