رئیس کل گمرک ایران طی حکمی، علی‌اکبر شامانی را به سمت مدیرکل دفتر صادرات منصوب کرد.

به گزارش تاجرپرس به نقل از گمرک ایران، مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران طی حکمی، علی اکبر شامانی را به سمت مدیرکل دفتر صادرات منصوب کرد. وی پیش از این سرپرستی آن دفتر را برعهده داشت.

همچنین وی در حکم دیگری رضا نیکروشت را به سمت مدیر کل گمرک قزوین منصوب کرد. وی پیش از این سرپرست گمرک قزوین بود.

در عین حال، طی حکمی از سوی علی رحیمیان، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، مسلم احمدی نصر به سمت مدیر و شهرام تجلی به سمت معاون گمرکی گمرک خسروی و فرید حق‌پناه، به سمت مدیر گمرک پرویزخان منصوب شدند. مسلم احمدی نصر نیز پیش از این سرپرست گمرک خسروی و فرید حق پناه سرپرست گمرک پرویزخان بود.