بلوک ۴۲ درصدی فروشگاه رفاه که دوشنبه توسط بانک‌های صادرات و ملی و سرمایه گذاری امید و یک شرکت دیگر عرضه شده بود با رقابت ۴ متقاضی به امروز کشیده شد.

به گزارش تاجرپرس، در پی عرضه دوشنبه گذشته ۴۲٫۶۲ درصد از سهام شرکت فروشگاه رفاه در فرابورس، این بلوک با حضور ۴ متقاضی و از طریق ۴ کارگزاری توسعه صادرات، حافظ ، مهرافرین و بانک اینده به رقابت کشیده شد و اما چهارشنبه گذشته به بهای هر سهم ۱۶هزار و ۶۸۴ ریال خریداری شد.

براساس این گزارش، بلوک شامل بیش از ۱۹۱ میلیون و ۹۸۶ هزار سهم بود که توسط بانک‌های صادرات و ملی به همراه سرمایه گذاری امید و مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به قیمت پایه هر سهم ۱۶۶۰ تومان عرضه شده بود و در نهایت توسط شرکت بازتاب سهام طوس از زیرمجموعه های سرمایه گذاری دانایان پارس خریداری شد.

خرداد ۹۴ بانک انصار اقدام به عرضه بلوک ۹۸٫۸ درصدی سهام سرمایه گذاری دانایان پارس در فرابورس کرد (بیش از یک میلیارد و ۳۳۴ میلیون سهم به قیمت پایه هرسهم ۲۰۰ تومان و به ارزش ۲۶۶٫۹ میلیارد تومان) که توسط دو شرکت صدر آرین و سرمایه گذاری آب ، خاک و ساخت خریداری شده بود.

پیش از این نیز بانک ملت ۱۹ اسفند اقدام به عرضه ۱۰ درصد سهام فروشگاه رفاه کرد و سپس بانک تجارت در آخرین روز کاری سال گذشته، ۹٫۴۷ درصد سهم این فروشگاه را را عرضه که توسط خریدار قبلی ۱۰ درصدی فروشگاه رفاه یعنی شرکت بازرگانی سپهر نوید آفرین خریداری شد.