فولاد هرمزگان برای توسعه و تسهیل صادرات محصولاتش برنامه‌هایی از جمله ساخت اسکله اختصاصی را در دست اقدام دارد. مهندس فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با بیان اینکه فولاد هرمزگان مزیت‌های صادراتی دارد که خیلی از واحدها ندارند به توسعه بازارهای صادراتی این شرکت اشاره کرد و گفت:

چنانچه مشکل اسکله رفع شود صادرات محصولات فولاد هرمزگان راحت‌تر انجام می‌شود بنابراین در شرایط فعلی مشکل اسکله، یکی از مشکلات اصلی فولاد هرمزگان است. وی افزود: زیرساخت، مشکل اکثر واحدهای صنعتی کل کشور است و محدود به هرمزگان نمی‌شود، اما به لحاظ روان‌سازی کارها در امر صادرات، با همکاری فولاد مبارکه به دنبال ایجاد اسکله اختصاصی در هرمزگان هستیم هرچند که معتقدیم تمرکز شرکت‌ها در بحث توسعه زیرساخت بخشی از انرژی و پتانسیل واحدهای صنعتی را می‌گیرد. مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با بیان اینکه پس از افزایش ظرفیتی که در این کارخانه برنامه‌ریزی شده، زنجیره ارزش فولاد با راه‌اندازی خط نوردی که برای شرکت پیش‌بینی شده تکمیل می‌شود، گفت: در نظر داریم فولاد هرمزگان را پایگاه صادراتی کشور کنیم.