طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از ۸۹ هزار و ۷۴۹ تن سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۳۲۴۲۷۳۹۳ و ارزش ریالی آن ۱۰۱۶۵۳۷۱۰۹۴۵۷ بوده است.

ماه 

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

گرجستان

۹۷۰۷۸

۱۰۷۷۴۹۷۱۵۰

۳۵۵۹۰

۱

آذربایجان

۱۲۸۰۶۲

۱۱۷۲۰۷۷۵۸۰

۳۸۷۳۴

۱

استرالیا

۱۴۶۹۷۰

۱۹۵۶۸۴۹۸۶۳

۶۴۶۴۴

۱

افغانستان

۴۳۵۰۰

۵۴۱۴۹۵۸۰۰

۱۷۸۸۰

۱

امارات متحده عربی

۴۶۲۲۵۰

۵۰۴۶۰۳۶۰۷۶

۱۶۶۶۹۳

۱

انگلستان

۲۳۰۲۰

۳۴۵۵۰۹۴۵۱

۱۱۴۰۹

۱

ایتالیا

۳۹۲۰۰

۲۳۷۴۲۹۴۰۰

۷۸۴۰

۱

تاجیکستان

۷۸۲۵

۱۱۳۷۲۸۷۲۰

۳۷۶۰

۱

ترکیه

۳۰۳۵۴۸

۴۲۱۱۴۵۶۴۱۶

۱۳۹۲۰۷

۱

ترکمنستان

۲۳۴۰۰

۲۵۴۱۸۴۰۰۰

۸۴۰۰

۱

جمهوری کره

۲۶۱۹۰

۴۲۶۰۶۰۸۰۰

۱۴۰۸۰

۱

رومانی

۸۶۹۶۰

۸۶۷۱۶۲۷۵۰

۲۸۶۵۰

۱

سوئیس

۲۱۸۴۰

۳۰۱۳۵۷۳۵۰

۹۹۵۴

۱

عراق

۱۴۵۹۱۱۸

۱۶۸۷۵۵۶۲۶۵۰

۵۵۷۴۷۲

۱

عمان

۳۸۲۲۰

۴۳۴۳۵۶۷۲۵

۱۴۳۴۵

۱

قزاقستان

۱۵۸۰۲۰

۱۶۴۸۳۲۵۷۷۱

۵۴۴۵۵

۱

کویت

۲۰۴۹۳

۲۰۳۱۳۸۷۶۰

۶۷۰۸

۱

لبنان

۶۹۹۵۰

۸۵۳۹۱۶۵۸۹

۲۸۲۲۸

۱

هلند

۲۲۶۵۰

۲۷۰۳۷۳۱۰۰

۸۹۳۵

۱

ویتنام

۶۰۰

۴۸۳۷۶۰۰

۱۶۰

۲

پاکستان

۴۱۲۰۰

۴۴۳۷۵۴۸۱۹

۱۴۶۳۷

۲

پرتغال

۲۴۰۳۶

۳۰۴۶۲۰۵۰۰

۱۰۰۳۷

۲

چین

۵۹۵۱۴

۷۱۳۱۴۴۳۵۹

۲۳۸۰۵

۲

گرجستان

۲۲۸۴۶۰

۲۵۲۱۴۸۹۵۲۰

۸۳۱۷۵

۲

آذربایجان

۳۷۶۲۷

۱۶۹۶۱۳۷۳۰

۵۵۹۰

۲

آفریقای جنوبی

۴۷۰۰۰

۷۴۶۶۹۹۴۵۳

۲۴۶۴۷

۲

ارمنستان

۴۴۹۹۳

۲۸۵۰۵۸۵۰۴

۹۳۹۶

۲

استرالیا

۵۲۱۴۳۰

۴۹۴۰۱۷۵۷۳۹

۱۶۲۹۵۷

۲

افغانستان

۱۲۲۳۸۲

۱۲۴۰۶۱۶۶۶۰

۴۰۹۱۳

۲

امارات متحده عربی

۸۶۸۱۸۰

۹۲۸۷۹۰۸۱۹۷

۳۰۶۴۸۵

۲

انگلستان

۷۵۴۰

۸۲۲۴۵۷۹۰

۲۷۱۰

۲

بحرین

۵۲۱۱۹

۲۷۷۳۲۶۹۷۵

۹۱۵۰

۲

تاجیکستان

۷۸۵۰۰

۵۶۱۵۱۵۴۸۰

۱۸۵۲۰

۲

ترکیه

۱۹۴۷۴۸

۲۱۷۸۲۷۷۱۸۲

۷۱۷۹۵

۲

جمهوری کره

۲۰۰۰۰

۲۵۷۳۵۹۵۲۰

۸۴۸۰

۲

رومانی

۱۷۰۸۴۰

۱۷۸۴۰۶۵۴۰۱

۵۸۸۳۵

۲

سوئیس

۴۶۲۴۰

۴۲۶۸۴۴۶۶۵

۱۴۰۷۷

۲

عراق

۴۲۳۲۶۴۸

۴۹۹۷۱۸۶۴۲۲۲

۱۶۴۸۳۵۲

۲

عمان

۱۰۷۵۸۰

۹۶۳۳۱۸۹۲۸

۳۱۷۵۲

۲

قزاقستان

۹۴۹۵۴۵

۸۷۳۹۴۰۹۶۶۵

۲۸۸۲۰۴

۲

قطر

۴۰۳۱۴

۲۵۳۲۳۱۶۹۵

۸۳۵۵

۲

کلمبیا

۲۵۳۵۰

۳۷۰۶۷۳۰۰۸

۱۲۲۳۰

۲

کویت

۶۶۵۹۲۴

۷۷۶۱۷۰۹۹۲۰

۲۵۶۰۳۱

۲

لهستان

۶۴۲۱۰

۶۹۳۰۵۰۷۹۶

۲۲۸۴۸

۲

یونان

۴۱۴۸۰

۵۲۵۴۰۸۷۸۸

۱۷۳۳۹

۳

پاکستان

۲۱۸۹۰

۲۲۰۷۳۱۹۰۰

۷۲۳۰

۳

چین

۸۶۲۸۰

۱۶۸۱۴۰۱۴۳۸

۵۵۲۳۳

۳

گرجستان

۲۶۵۶۷۵

۲۹۶۱۴۳۴۲۱۴

۹۷۲۴۷

۳

آلمان

۶۱۳۳۰

۵۰۸۹۵۶۳۸۴

۱۶۷۰۴

۳

استرالیا

۵۱۹۷۱۰

۵۷۳۹۲۹۷۲۶۹

۱۸۸۳۶۲

۳

افغانستان

۶۴۶۵۰

۱۳۵۳۷۹۹۶۸۰

۴۴۴۱۶

۳

امارات متحده عربی

۵۸۶۱۵۳

۵۹۵۲۱۷۴۶۴۷

۱۹۵۳۵۵

۳

انگلستان

۲۵۰۰

۷۳۲۷۲۰۰۰

۲۴۰۰

۳

ایتالیا

۷۱۷۹۹

۷۶۸۹۴۷۵۴۹

۲۵۱۹۸

۳

ایرلند

۷۰

۶۴۰۰۸۰۰

۲۱۰

۳

تاجیکستان

۴۴۶۰۰

۳۲۴۶۴۹۱۲۰

۱۰۶۷۵

۳

ترکیه

۲۶۵۶۸۴

۳۲۳۷۲۷۵۰۲۱

۱۰۶۳۰۷

۳

جمهوری کره

۲۶۵۲۰

۳۹۰۱۴۴۰۰۰

۱۲۸۰۰

۳

رومانی

۴۲۴۱۰

۴۶۶۴۶۷۱۲۰

۱۵۲۹۴

۳

سوئیس

۲۲۹۴۰

۲۰۹۰۷۲۹۸۸

۶۸۵۸

۳

عراق

۲۹۱۴۲۰۱

۴۶۴۲۹۵۱۹۰۴۴

۱۵۲۵۸۶۱

۳

عمان

۹۱۵۰۰

۱۹۴۸۱۸۸۴۶۰

۶۳۹۴۰

۳

فدراسیون روسیه

۱۵۶۵۱۴

۲۳۵۶۲۷۴۶۰۰

۷۷۳۳۳

۳

قزاقستان

۱۱۲۴۶۵۲

۱۰۳۹۲۱۳۰۳۵۲

۳۴۰۸۶۴

۳

قطر

۲۲۳۷۶

۳۴۳۵۷۷۲۲۰

۱۱۲۷۰

۳

کانادا

۲۳۰۰۰

۳۰۴۴۰۳۷۶۰

۹۹۸۷

۳

کویت

۱۴۴۲۹۱

۱۲۷۵۴۹۶۶۰۳

۴۱۸۷۳

۳

لبنان

۲۲۸۰۰

۲۴۷۷۵۳۶۳۲

۸۱۲۸

۳

مکزیک

۸۷۴۵۰

۱۰۲۷۰۶۹۲۶۰

۳۳۷۶۲

۳

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

۱۸۸۰۰

۲۳۷۷۴۴۰۰۰

۷۸۰۰

۳

هلند

۶۱۵۰۷

۶۳۳۲۴۹۲۴۷

۲۰۷۸۱

۳

یونان

۴۱۵۳۰

۱۵۲۱۳۰۹۹۰

۴۹۸۳

۴

پرتغال

۲۲۹۴۱

۳۰۱۵۸۵۳۰۸

۹۸۳۰

۴

چین

۱۶۰۴۷۳

۲۴۴۴۶۷۶۹۴۰

۷۹۴۶۶

۴

گرجستان

۲۳۶۹۵۶

۲۹۱۴۸۴۴۹۸۵

۹۴۸۳۵

۴

آذربایجان

۹۵۸۴۶۷

۶۸۳۹۵۹۲۴۰۴

۲۲۲۸۱۰

۴

آفریقای جنوبی

۸۷۰

۹۱۷۷۰۰۰

۳۰۰

۴

اسپانیا

۴۱۵۰۰

۴۴۸۹۱۸۲۰۰

۱۴۵۸۰

۴

استرالیا

۳۲۹۲۲۰

۴۱۰۴۰۷۱۶۳۰

۱۳۳۹۹۹

۴

امارات متحده عربی

۷۶۵۹۵۱

۷۶۷۴۶۴۷۶۳۵

۲۵۰۰۷۳

۴

انگلستان

۲۴۰۳۰

۳۵۷۴۷۵۷۷۰

۱۱۷۰۹

۴

اوکراین

۲۳۰۳۰

۱۴۵۵۱۶۶۳۰

۴۷۵۷

۴

ایتالیا

۲۵۶۲۳۵

۲۹۶۶۱۵۵۴۲۵

۹۶۷۶۵

۴

تاجیکستان

۱۰۰۰۰

۸۳۱۳۳۰۰۰

۲۷۰۰

۴

ترکیه

۲۳۶۶۳۷

۲۷۳۳۳۱۰۰۹۵

۸۹۰۵۲

۴

ترکمنستان

۲۳۹۶۵

۱۸۴۴۳۲۱۰۰

۵۹۹۰

۴

جمهوری کره

۵۲۵۲۰

۷۴۶۷۷۷۶۰۰

۲۴۳۲۰

۴

سوئد

۴۰۲۰

۴۲۰۰۵۸۸۱

۱۳۷۳

۴

سوئیس

۲۲۳۳۰

۲۱۰۳۱۴۱۱۰

۶۸۱۴

۴

عراق

۲۵۹۶۰۱۴

۳۱۱۸۲۳۳۸۴۹۱

۱۰۱۴۹۵۵

۴

عمان

۳۳۵۶۸۵

۳۷۹۱۱۷۸۸۱۵

۱۲۲۸۳۱

۴

قزاقستان

۱۰۹۸۶۷۲

۹۲۳۱۲۵۱۹۸۳

۳۰۰۲۰۶

۴

قطر

۱۱۸۰۰۰

۳۸۵۸۱۲۵۰۰

۱۲۵۰۰

۴

کانادا

۱۸۹۲۰

۲۰۲۴۸۱۴۰۰

۶۶۰۰

۴

کویت

۳۶۶۶۷۲

۳۹۴۹۹۲۹۹۶۲

۱۲۹۴۸۷

۴

لبنان

۱۱۹۰۰۰

۱۱۹۶۴۸۱۰۰۰

۳۹۰۰۰

۴

لهستان

۲۰۱۲۰

۲۳۳۷۷۳۹۸۰

۷۶۲۰

۴

مکزیک

۴۸۰۰

۴۶۱۹۱۸۹۰

۱۵۱۳

۴

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

۹۷۳۸۹

۹۵۸۶۶۰۰۱۰

۳۱۳۳۹

۴

هلند

۸۷۹۷۳

۹۳۰۸۱۱۶۵۰

۳۰۲۱۰

۴

یونان

۲۳۲۱۶

۳۳۵۶۱۰۵۷۸

۱۰۸۷۴

۵

پاکستان

۲۰۲۰۰

۲۵۹۴۲۸۰۴۰

۸۳۸۰

۵

چین

۶۴۵۰۰

۶۶۴۹۹۷۷۷۰

۲۱۴۹۹

۵

ژاپن

۶۵۰۰

۲۶۲۲۱۴۲۶

۸۴۷

۵

گرجستان

۱۸۴۸۳۸

۱۹۶۹۰۸۴۰۵۲

۶۳۵۸۵

۵

آذربایجان

۶۴۳۷۶۸

۴۰۵۴۳۵۹۷۰۴

۱۳۱۰۳۹

۵

اسپانیا

۱۵۵۸۰۰

۱۷۲۳۵۵۲۴۲۰

۵۵۴۹۳

۵

استرالیا

۲۹۸۷۶۰

۳۸۸۸۲۸۷۶۳۱

۱۲۵۶۱۸

۵

افغانستان

۲۹۰۹۹

۴۰۱۸۲۶۱۲۰

۱۲۹۸۰

۵

امارات متحده عربی

۴۷۰۰۸۰

۴۹۸۸۳۱۸۳۸۴

۱۶۰۹۸۴

۵

ایتالیا

۹۵۷۶۰

۱۰۹۰۵۳۵۳۱۴

۳۵۲۲۷

۵

بلژیک

۱۷۰۰۰

۱۵۶۲۵۰۰۵۰

۵۰۵۵

۵

تاجیکستان

۲۸۲۱۰

۲۶۳۷۹۷۸۲۰

۸۵۳۸

۵

ترکیه

۲۴۴۷۶۰

۲۲۳۶۶۴۳۲۲۱

۷۲۱۸۶

۵

ترکمنستان

۳۹۳۹۳۱

۲۹۸۲۴۵۶۹۵۷

۹۶۴۵۷

۵

جمهوری کره

۲۳۰۰۰

۴۵۶۹۸۲۴۰۰

۱۴۷۲۰

۵

رومانی

۴۳۲۶۵

۵۱۷۸۱۱۰۰۴

۱۶۷۰۱

۵

سوئیس

۲۱۵۹۰

۲۷۱۷۱۸۳۶۶

۸۷۷۷

۵

عراق

۴۴۶۱۵۷۹

۳۸۸۷۶۱۷۱۸۲۴

۱۲۵۵۰۵۶

۵

عمان

۶۳۲۰۰

۳۶۴۶۷۷۵۷۰۰

۱۱۷۴۹۵

۵

فدراسیون روسیه

۱۴۱۳۰

۸۷۴۸۷۳۰۸

۲۸۲۶

۵

قبرس

۷۶۰۰

۹۵۶۱۸۶۰۰

۳۰۸۰

۵

قزاقستان

۶۴۲۶۶۶

۵۳۷۶۷۳۷۲۱۵

۱۷۳۴۹۶

۵

کلمبیا

۲۴۹۲۰

۴۷۹۵۳۷۷۴۰

۱۵۵۱۴

۵

کویت

۱۱۵۹۱۶۴

۱۳۱۹۳۵۴۴۷۷۷

۴۳۰۲۶۰

۵

لهستان

۲۰۱۱۰

۲۴۰۱۰۲۰۳۰

۷۷۳۴

۵

هلند

۲۰۰۰۰

۱۸۵۲۷۴۵۴۰

۵۹۹۴

۶

چین

۹۱۹۲۰

۲۸۶۲۳۴۶۴۶۱

۹۱۴۹۷

۶

گرجستان

۳۴۴۰۲۹

۴۰۷۵۰۳۱۹۱۰

۱۳۰۴۵۸

۶

آذربایجان

۹۷۱۴۷۲

۶۹۹۰۹۶۰۳۲۹

۲۲۴۲۴۲

۶

آفریقای جنوبی

۶۶۰۰۰

۵۱۸۹۵۶۰۶۵

۱۶۶۰۵

۶

آلمان

۲۱۱۴۵

۸۹۴۵۰۸۵۵

۲۸۷۳

۶

اتریش

۱۹۸۵۰

۱۵۳۷۰۴۱۴۷

۴۹۰۳

۶

استرالیا

۳۵۷۵۴۰

۴۸۳۲۰۰۸۹۲۹

۱۵۴۹۶۳

۶

افغانستان

۱۹۸۹۶۲

۲۲۴۴۱۶۳۵۶۲

۷۱۹۰۰

۶

امارات متحده عربی

۷۳۱۶۱۱

۷۲۴۶۴۴۴۴۸۰

۲۳۲۲۵۶

۶

انگلستان

۲۲۳۶۰

۳۶۳۵۰۱۱۲۵

۱۱۶۷۵

۶

اوکراین

۴۲۰۴۰

۳۹۳۵۹۷۵۲۰

۱۲۵۹۴

۶

ایتالیا

۲۲۱۰۸۱

۲۶۳۲۰۳۶۰۲۹

۸۴۳۹۲

۶

برزیل

۲۰۷۶۰

۲۳۹۲۴۶۷۰۰

۷۷۰۰

۶

تاجیکستان

۴۱۶۴۰

۳۵۴۴۸۹۷۰۰

۱۱۳۶۰

۶

ترکیه

۲۳۴۶۴۰

۲۶۷۷۱۰۵۰۰۳

۸۵۷۸۷

۶

ترکمنستان

۴۵۹۰

۸۰۰۰۷۸۲۵

۲۵۷۵

۶

جمهوری کره

۹۱۶۸۹

۱۳۵۳۱۴۴۶۲۰

۴۳۲۶۰

۶

رومانی

۲۲۷۰۱۰

۲۸۶۵۰۸۲۵۳۱

۹۱۶۶۹

۶

سوئد

۱۲۰۰

۱۴۹۴۴۸۰۰

۴۸۰

۶

سوئیس

۴۳۰۵۰

۴۹۶۹۸۹۹۵۵

۱۵۹۳۵

۶

عراق

۴۷۹۸۰۸۵

۳۹۳۶۰۱۸۰۷۴۴

۱۲۶۰۵۸۸

۶

عمان

۱۷۲۵۵۰

۲۲۹۶۳۴۵۶۹۳

۷۳۳۸۱

۶

غنا

۳۶۹۰۵

۵۴۷۵۲۲۵۰۰

۱۷۵۰۰

۶

فدراسیون روسیه

۱۳۰۴۷۰

۱۶۶۶۱۸۴۱۹۱

۵۳۳۸۱

۶

فیلیپین

۱۸۸۰۰

۲۴۹۸۱۰۸۴۰

۸۰۴۰

۶

قزاقستان

۸۳۹۲۸۴

۷۰۳۷۳۵۰۳۸۲

۲۲۵۰۵۵

۶

قطر

۶۰۰۰

۳۳۳۵۵۳۳۶

۱۰۶۴

۶

کویت

۵۷۳۰۰۰

۶۴۶۱۳۶۱۷۶۳

۲۰۷۶۴۱

۶

مکزیک

۲۲۷۲۰

۲۸۵۷۲۵۸۹۵

۹۱۷۷

۶

هند

۷۸۰۰

۱۱۲۰۰۷۴۶۰

۳۵۸۰

۶

یونان

۲۲۵۵۲

۲۹۴۵۸۶۹۱۶

۹۴۶۲

۷

پرتغال

۲۳۰۴۷

۳۳۷۵۰۳۳۳۴

۱۰۷۶۶

۷

چین

۵۰۷۵۴

۳۰۸۷۰۰۴۷۶۰

۹۸۲۸۰

۷

گرجستان

۱۶۵۰۱۰

۱۹۳۵۶۰۱۶۵۹

۶۱۵۱۱

۷

آذربایجان

۴۱۴۰۹۱

۵۰۱۹۷۰۴۸۴۵

۱۶۰۴۶۰

۷

آلمان

۴۰۸۶۸

۳۱۸۴۹۴۰۳۳

۱۰۱۳۵

۷

اتریش

۴۴۰۸۰

۳۱۹۸۳۰۵۷۳

۱۰۱۷۷

۷

ارمنستان

۱۸۳۲۰

۱۹۸۲۰۴۳۰۰

۶۳۰۰

۷

استرالیا

۵۹۶۸۱۰

۷۰۴۰۳۶۹۲۱۲

۲۲۳۸۲۳

۷

افغانستان

۱۷۲۳۸۰

۱۶۱۶۷۵۴۴۶۰

۵۱۵۰۰

۷

امارات متحده عربی

۸۱۱۴۹۱

۹۳۱۶۰۹۷۷۷۳

۲۹۵۹۹۲

۷

انگلستان

۲۳۸۰۰

۲۹۰۰۰۸۵۳۰

۹۲۳۳

۷

اوکراین

۲۱۰۰۰

۱۹۱۲۳۲۵۴۹

۶۰۶۸

۷

ایتالیا

۱۴۲۱۶۵

۱۶۸۶۲۷۵۲۱۰

۵۳۶۸۱

۷

تاجیکستان

۱۵۶۰۰

۱۴۱۸۲۶۵۰۰

۴۵۰۸

۷

ترکیه

۷۱۳۲۶

۸۴۱۹۴۴۳۸۴

۲۶۷۳۶

۷

جمهوری کره

۲۵۸۹۰

۴۴۲۹۷۰۸۸۰

۱۴۰۸۰

۷

رومانی

۱۶۷۴۰۰

۲۳۸۳۵۰۷۱۸۸

۷۵۷۶۹

۷

سرزمین انگلیسی اقیانوس هند

۴۹۴۸۰

۵۳۵۷۸۹۰۰۰

۱۷۰۰۰

۷

سوئیس

۲۲۸۷۰

۲۳۱۵۲۱۴۹۹

۷۳۵۹

۷

صربستان

۱۱۸۰۰

۱۲۸۵۳۰۹۰۰

۴۱۰۰

۷

عراق

۵۵۶۷۴۷۹

۵۰۱۰۴۷۵۹۲۸۳

۱۵۹۲۰۷۴

۷

عمان

۷۵۰۸۰

۷۱۰۰۵۱۷۱۰

۲۲۵۶۵

۷

فدراسیون روسیه

۲۱۳۸۰

۲۱۵۹۱۲۳۴۰

۶۸۷۴

۷

قبرس

۴۶۷۸۰

۶۰۶۷۶۳۷۸۴

۱۹۲۵۶

۷

قزاقستان

۳۹۷۲۹۹

۳۵۶۰۲۰۹۰۳۴

۱۱۳۰۲۸

۷

قطر

۸۹۳۴۰

۱۰۳۱۵۰۴۴۰۰

۳۲۸۴۰

۷

کویت

۱۴۴۲۲۰۳

۱۶۲۳۶۰۴۸۲۸۰

۵۲۸۷۹۲

۷

لهستان

۴۱۸۸۰

۸۳۶۲۳۳۳۸۰

۲۶۵۸۰

۷

مکزیک

۹۵۰۰۰

۱۱۶۷۸۳۲۳۲۰

۳۷۱۲۰

۷

یونان

۲۴۵۰۰

۲۶۲۲۷۳۵۰۰

۸۳۵۰

۸

چین

۶۷۵۱۰

۱۴۷۷۷۳۸۰۸۰

۴۶۵۴۰

۸

ژاپن

۱۵۲۰۰

۱۷۵۱۸۲۷۷۴

۵۴۹۸

۸

گرجستان

۱۸۳۰۸۳

۲۵۰۲۷۸۳۰۹۰

۷۸۷۵۰

۸

آذربایجان

۱۵۶۲۸۰

۱۶۰۵۲۶۴۵۲۰

۵۰۴۵۰

۸

اسپانیا

۲۳۰۰۰

۲۸۷۰۹۵۱۱۳

۹۰۲۹

۸

استرالیا

۷۵۲۵۶۰

۶۳۷۷۳۶۲۲۹۶

۲۰۰۶۹۶

۸

افغانستان

۷۸۰۴۵

۸۴۶۵۷۲۱۳۰

۲۶۴۹۰

۸

امارات متحده عربی

۱۱۴۷۵۸۱

۱۱۰۸۰۸۳۰۵۴۳

۳۴۸۸۵۴

۸

انگلستان

۴۰۸۳۰

۵۶۶۳۵۰۰۸۶

۱۷۶۷۸

۸

اوکراین

۳۳۶۷۴

۴۱۷۸۰۵۴۲۸

۱۳۰۸۰

۸

ایتالیا

۱۷۶۸۰

۱۱۱۹۷۰۹۷۶

۳۵۳۶

۸

بحرین

۱۷۴۴۰

۵۹۶۳۱۶۰۴۵

۱۸۷۱۵

۸

بلغارستان

۴۳۲۰۰

۳۳۳۸۰۶۵۳۴

۱۰۵۲۷

۸

تاجیکستان

۱۲۸۵۰

۱۰۶۰۷۱۹۲۷

۳۳۲۹

۸

ترکیه

۲۰۷۵۵۰

۲۷۰۶۷۶۸۹۰۵

۸۵۲۳۵

۸

جمهوری کره

۵۱۲۴۰

۸۸۹۶۸۲۴۰۰

۲۸۰۰۰

۸

جمهوری متحده تانزانیا

۴۳۰۰۰

۲۳۵۱۴۸۹۴۰

۷۳۸۰

۸

رومانی

۵۱۰۵۴

۵۱۱۹۴۰۰۹۴

۱۶۰۷۵

۸

سوئیس

۶۶۴۳۰

۵۲۹۱۴۷۸۳۴

۱۶۶۵۷

۸

صربستان

۱۴۴۰۰

۱۲۱۱۲۲۴۵۰

۳۸۲۵

۸

عراق

۲۹۰۷۰۴۸

۳۸۳۵۱۲۴۶۸۲۰

۱۲۰۸۰۷۲

۸

عمان

۱۳۱۶۸۲

۱۶۱۸۵۵۹۱۳۰

۵۰۷۰۰

۸

فدراسیون روسیه

۱۰۹۹۶۰

۱۲۶۸۳۳۹۲۶۹

۳۹۸۶۵

۸

قزاقستان

۹۸۰۳۴

۱۰۸۹۰۲۵۴۰۶

۳۴۳۹۱

۸

قطر

۱۷۰۳۲۰

۹۳۸۰۵۶۶۳۵

۲۹۵۰۵

۸

کویت

۱۱۹۲۳۰۰

۱۴۰۵۳۰۵۶۹۵۳

۴۴۲۳۲۱

۸

مکزیک

۱۹۲۰۰

۲۵۲۲۶۹۶۴۰

۷۹۴۵

۸

نیجریه

۱۴۱۸۵

۲۴۳۱۹۴۸۸۰

۷۶۸۰

۸

نیوزیلند

۲۳۳۶۰

۲۶۸۹۳۷۲۴۸

۸۴۸۲

۸

هلند

۱۳۱۲۰

۱۳۴۹۷۸۲۶۵

۴۲۴۵

۸

یونان

۲۲۱۲۶

۲۳۹۰۲۱۲۲۹

۷۵۱۷

۹

(بلوروس ( روسیه سفید

۲۱۱۴۰

۱۹۱۱۶۹۸۴۶

۵۹۴۶

۹

چین

۳۰۵۹۰

۱۰۰۲۸۴۴۶۸۰

۳۱۲۴۰

۹

گرجستان

۱۳۲۶۲۰

۲۱۶۵۲۸۱۹۹۵

۶۷۴۴۵

۹

آذربایجان

۴۲۶۱۴۸

۴۸۹۲۹۸۷۳۴۹

۱۵۲۳۳۹

۹

ارمنستان

۲۳۵۰۰

۲۷۱۹۹۷۴۶۰

۸۴۶۰

۹

استرالیا

۳۶۰۰۰۰

۴۱۲۹۳۷۷۱۰۵

۱۲۸۴۶۰

۹

افغانستان

۵۱۶۰۰

۵۶۰۱۲۱۴۵۰

۱۷۴۱۵

۹

امارات متحده عربی

۱۰۰۱۶۸۹

۱۰۵۱۶۵۱۷۲۸۶

۳۲۷۵۸۷

۹

انگلستان

۳۰۹۱۰

۶۲۶۳۳۸۰۲۰

۱۹۵۰۰

۹

ایتالیا

۲۱۶۴۵

۲۶۶۹۷۰۹۷۵

۸۳۲۵

۹

بحرین

۱۲۲۸۰

۱۲۱۸۷۸۷۳۲

۳۷۸۲

۹

تاجیکستان

۹۶۸۳۰

۷۱۰۷۳۸۳۱۹

۲۲۱۲۱

۹

تایلند

۲۳۸۰۰

۲۲۱۸۴۱۹۰۰

۶۹۰۰

۹

ترکیه

۷۰۳۲۰

۱۰۹۷۸۷۷۰۶۶

۳۴۱۴۱

۹

جمهوری کره

۲۴۹۴۰

۳۷۹۷۰۸۸۰۰

۱۱۸۴۰

۹

رومانی

۲۱۱۰۰

۲۰۶۹۵۵۹۸۷

۶۴۳۷

۹

صربستان

۸۴۰۰

۶۰۱۷۰۶۲۵

۱۸۷۵

۹

عراق

۳۹۷۳۶۷۳

۳۷۵۱۹۲۰۶۷۳۵

۱۱۶۷۹۷۹

۹

عمان

۱۷۴۱۳۲

۱۸۵۶۳۵۰۹۱۷

۵۷۸۹۱

۹

فدراسیون روسیه

۶۹۰۰

۷۷۰۹۵۵۲۶

۲۳۹۸

۹

فنلاند

۲۵۵۴۵

۱۷۱۳۶۵۹۱۳

۵۳۴۹

۹

قبرس

۴۲۷۶۰

۴۷۵۶۸۱۴۵۵

۱۴۸۳۵

۹

قزاقستان

۲۸۳۸۵۹

۵۵۰۱۴۹۷۶۸۷

۱۷۱۳۵۵

۹

قطر

۴۷۷۲۰

۶۶۹۶۵۶۲۸۰

۲۰۷۸۰

۹

کانادا

۲۱۴۴۰

۳۳۴۹۴۹۱۱۸

۱۰۴۱۸

۹

کویت

۶۷۱۰۷۴

۷۷۳۸۵۰۵۰۱۶

۲۴۱۶۶۸

۹

لبنان

۶۵۵۳۱

۵۵۰۱۸۱۸۵۰

۱۷۱۱۱

۹

لهستان

۱۰۵۸۶۵

۱۳۸۱۷۸۵۶۷۸

۴۲۹۷۸

۹

مکزیک

۵۷۰۲۲

۷۶۷۷۰۴۹۳۵

۲۳۹۵۳

۹

هلند

۳۸۷۰۰

۴۸۶۸۹۴۷۴۴

۱۵۱۴۴

۹

یونان

۵۱۰۵۰

۶۴۱۳۴۸۷۰۳

۲۰۰۱۹

۱۰

پاکستان

۱۹۳۵۰

۲۵۷۸۴۸۹۶۰

۷۹۷۸

۱۰

پرو

۲۱۰۰۰

۱۳۱۹۰۱۰۱۸

۴۰۹۳

۱۰

چین

۱۰۵۲۴۰

۱۸۳۰۱۰۷۴۱۲

۵۶۵۷۵

۱۰

گرجستان

۴۴۷۴۰

۵۴۹۶۳۴۵۵۵

۱۷۰۱۵

۱۰

آذربایجان

۲۳۵۰۰۰

۲۵۴۶۹۴۸۵۸۰

۷۸۷۴۵

۱۰

آلمان

۱۰۰۶۴۵

۲۵۷۹۴۵۰۷۳۸

۷۹۷۰۹

۱۰

استرالیا

۴۲۴۰۸۰

۴۹۵۸۲۸۱۶۴۶

۱۵۳۲۶۰

۱۰

امارات متحده عربی

۷۹۰۷۱۷

۸۸۸۸۴۲۳۲۱۲

۲۷۴۸۲۹

۱۰

انگلستان

۲۱۷۰۰

۶۲۳۶۴۶۷۲۰

۱۹۲۹۶

۱۰

ایتالیا

۱۱۵۷۳۰

۹۳۷۰۰۸۱۵۲

۲۸۹۴۳

۱۰

بحرین

۵۲۳۱۰

۶۰۸۷۲۴۶۶۴

۱۸۸۱۸

۱۰

تاجیکستان

۳۲۰۰۰

۲۴۲۵۶۲۰۰۰

۷۵۰۰

۱۰

ترکیه

۵۶۰۶۹

۶۶۱۰۲۲۱۵۲

۲۰۴۳۳

۱۰

ترکمنستان

۲۳۴۹۰

۲۲۳۱۸۴۲۵۵

۶۸۹۵

۱۰

جمهوری کره

۲۵۱۳۰

۳۶۲۵۳۲۸۰۰

۱۱۲۰۰

۱۰

صربستان

۱۴۷۰۰

۱۲۰۴۳۱۲۸۰

۳۷۲۰

۱۰

عراق

۵۹۸۸۵۰۵

۱۰۶۰۴۵۷۰۹۷۱۷

۳۲۷۷۶۶۳

۱۰

عمان

۹۱۹۹۳

۱۰۳۱۳۲۷۵۰۰

۳۱۸۸۳

۱۰

فدراسیون روسیه

۵۴۹۱۰

۶۸۵۲۶۵۷۱۰

۲۱۱۷۰

۱۰

قزاقستان

۶۷۵۲

۶۴۷۸۰۴۴۶

۲۰۰۳

۱۰

قطر

۱۶۸۰۹۰

۱۴۶۱۵۰۱۲۷۰

۴۵۱۹۱

۱۰

کانادا

۲۱۴۵۰

۲۵۶۵۱۹۶۴۰

۷۹۳۰

۱۰

کویت

۸۴۷۸۹۲

۹۵۴۸۱۰۹۸۴۸

۲۹۵۶۱۶

۱۰

لبنان

۱۷۸۵۷۰

۲۱۰۲۴۰۷۰۴۴

۶۴۹۹۸

۱۰

هلند

۲۰۶۲۰

۲۲۹۹۳۲۵۱۰

۷۱۳۵

۱۰

هند

۲۰۷۰

۲۶۳۴۹۹۶۶

۸۱۴

۱۱

(بلوروس ( روسیه سفید

۹۴۰۰

۱۱۶۵۰۳۲۰۰

۳۶۰۰

۱۱

چین

۸۳۴۴۵

۱۹۷۳۸۹۴۹۸۳

۶۰۹۶۹

۱۱

گرجستان

۹۹۱۱۰

۱۶۷۸۹۹۱۳۶۰

۵۱۸۸۰

۱۱

آذربایجان

۹۰۸۵۰

۱۱۲۵۹۴۹۶۴۰

۳۴۷۸۰

۱۱

آلمان

۴۳۲۶۵

۱۳۴۸۵۲۵۲۸۳

۴۱۶۶۸

۱۱

اتریش

۴۹۶۴۰

۱۰۶۰۰۲۳۷۰۲

۳۲۷۳۸

۱۱

استرالیا

۴۰۵۱۸۰

۷۶۸۶۰۴۶۹۷۴

۲۳۷۴۷۲

۱۱

افغانستان

۲۵۸۵۰

۴۰۱۳۲۶۰۰۰

۱۲۴۰۰

۱۱

امارات متحده عربی

۷۶۳۲۰۲

۸۴۳۹۱۰۶۹۱۷

۲۶۰۷۳۸

۱۱

انگلستان

۴۷۱۳۰

۱۰۴۵۱۲۹۷۷۶

۳۲۲۹۴

۱۱

اوکراین

۱۴۸۵۰

۲۶۳۷۷۴۷۵۰

۸۱۵۰

۱۱

ایتالیا

۴۸۴۰۳

۵۶۶۹۸۲۲۴۰

۱۷۵۲۰

۱۱

برزیل

۸۹۷۴۰

۱۳۰۵۰۹۵۱۲۴

۴۰۳۱۶

۱۱

تاجیکستان

۱۲۸۰۰

۱۹۴۲۷۴۰۰۰

۶۰۰۰

۱۱

ترکیه

۱۰۵۱۶۵

۹۸۱۰۸۰۹۲۲

۳۰۳۱۵

۱۱

رومانی

۹۷۹۸۰

۸۴۷۵۵۲۰۷۶

۲۶۱۸۸

۱۱

سوئیس

۲۰۴۳۵

۲۰۲۱۸۴۱۵۵

۶۲۴۷

۱۱

عراق

۳۸۸۴۳۳۵

۴۰۱۱۵۵۱۰۲۰۷

۱۲۳۹۳۲۱

۱۱

عمان

۱۷۳۵۰۰

۱۹۷۱۲۲۲۶۹۰

۶۰۹۰۶

۱۱

فدراسیون روسیه

۳۴۹۶۹

۴۴۲۷۴۴۰۴۴

۱۳۶۷۸

۱۱

فیلیپین

۱۳۰۰۰

۱۴۵۱۵۲۵۴۰

۴۴۸۵

۱۱

قزاقستان

۲۹۹۵۳۸

۲۸۲۷۴۲۸۰۳۲

۸۷۳۶۴

۱۱

قطر

۴۴۰۰۰

۳۲۳۶۹۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۱

کانادا

۲۱۰۰۰

۳۴۴۳۳۱۶۸۰

۱۰۶۴۰

۱۱

کویت

۱۱۶۴۷۱۴

۱۳۹۶۲۰۷۱۹۵۹

۴۳۱۳۶۸

۱۱

لهستان

۴۲۱۲۰

۵۰۳۹۸۷۷۸۰

۱۵۵۷۲

۱۱

هلند

۱۵۰۰۰

۱۷۰۸۸۷۲۰۰

۵۲۸۰