عمده این میزان شکر وارداتی از کشور برزیل وارد کشور می‌شود.

به گزارش تاجرپرس ، اخیرا مجوز واردات ۵۵ هزار تن شکر به کارخانجات قند داده شده است تا این میزان شکر را به قند تبدیل کنند؛ به کارخانجات شکر نیز، شکر به صورت کارمزدی داده می شود تا آن را تصفیه کنند.

گفته می شود ثبت سفارش این ۵۵ هزار تن شکر هم که مجوز آن پیش از سال جدید صادر شده است، به دلیل تداخل آن با ایام تعطیلات نوروز، پس از شروع سال صورت گرفته و کارخانه ها منتظر هستند تا تعرفه جدید تعیین شود. عمده این محصولات نیز از کشور برزیل وارد کشور می شود.

نسیم