بر اساس آمار تجارت کشور، بیش از ۶۲ هزار خودرو سواری در سال ۹۵ با ارزبری بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار وارد کشور شد.

به گزارش تاجرپرس، براساس آمار تجارت خارجی کشور، بیش از ۶۲ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۹۵ وارد کشور شده است.

بر این اساس، بالغ بر ۳۶ هزار و ۲۰۳ خودرو با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش  ۸۹۲ میلیون و ۵۹۴ هزار دلار با رشد ۷۹٫۲۵ درصد به کشور وارد شد.

همچنین بیش از ۲۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری با حجم سیلندر ۲۰۰۰ هزار تا ۲۵۰۰ سی‌سی به ارزش ۶۸۳ میلیون و ۹۴۳ هزار دلار و رشد ۲۵ درصدی به کشور آمد. در مجموع یک میلیارد و ۵۷۶ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۹۳۲ دلار ارزش این خودروها بوده است.

سال۹۴ نیز بالغ بر یک میلیارد و ۴۶ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۲۰۰ دلار وارد شده که البته، سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۵۲۹ میلیون و ۶۲۳ هزار دلار خودرو سواری بیشتر بوده است.