طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۵ بیش از ۱۲ هزار و ۶۹۱ تن صابون رختشویی، از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۲۱۲۷۲۸۶  و ارزش ریالی آن  ۳۷۹۵۴۴۳۵۲۰۷۷ بوده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

ارمنستان

۷۶۸۰

۳۴۴۱۷۷۲۴۰

۱۱۳۷۴

۱

افغانستان

۴۵۲۶۵۵

۱۲۶۴۳۶۱۷۵۷۳

۴۱۷۶۷۵

۱

بحرین

۱۱۱۳۶

۵۱۲۶۶۴۹۲۰

۱۶۹۴۲

۱

تاجیکستان

۸۱۱۲

۳۶۲۸۸۲۱۶۰

۱۱۹۸۶

۱

قرقیزستان

۱۷۸۳۶۳

۴۸۵۹۱۲۱۵۲۵

۱۶۰۵۲۷

۱

قزاقستان

۱۲۳۳۴۷

۳۳۶۰۰۲۲۶۳۵

۱۱۱۰۱۲

۲

ارمنستان

۱۱۷۶۸

۴۵۶۱۵۹۷۳۷

۱۵۰۵۳

۲

افغانستان

۹۲۵۵۰۸

۲۷۲۷۲۳۲۵۶۵۵

۸۹۹۷۵۰

۲

تاجیکستان

۸۴

۲۳۳۴۵۸۵

۷۷

۲

ترکمنستان

۲۲۵۹۶

۶۶۶۳۴۹۲۷۹

۲۱۹۸۷

۲

قرقیزستان

۱۲۰۷۸۰

۳۲۹۳۲۳۵۷۹۲

۱۰۸۷۰۲

۲

قزاقستان

۴۸۷۹۵

۱۳۳۲۷۷۶۳۳۵

۴۳۹۱۵

۳

پاکستان

۱۵۳۶

۶۹۳۵۵۶۵۰

۲۲۷۵

۳

آذربایجان

۲۳۳۱۷

۶۳۹۶۲۲۸۰۰

۲۰۹۸۵

۳

افغانستان

۶۷۷۸۹۶

۱۸۶۴۵۴۷۷۹۹۲

۶۱۲۳۵۰

۳

تاجیکستان

۴۰۲۰۵

۱۰۹۹۰۳۷۸۱۰

۳۶۱۸۸

۳

ترکمنستان

۴۲۱۱۴

۱۱۵۳۷۲۹۴۱۷

۳۷۹۰۳

۳

عراق

۱۴۶۰۷

۴۰۱۳۴۷۳۸۰

۱۳۱۴۶

۳

قرقیزستان

۱۳۲۳۳۹

۳۶۲۰۲۶۷۱۸۰

۱۱۹۱۰۶

۳

قزاقستان

۱۳۸۲۷۷

۵۳۵۷۷۱۰۴۷۰

۱۷۵۷۰۴

۴

آذربایجان

۷۴۶۸۳

۲۵۴۷۲۷۱۳۱۲

۸۳۰۵۵

۴

ارمنستان

۱۵۳۶۰

۶۹۴۴۹۶۴۴۰

۲۲۷۴۸

۴

افغانستان

۸۹۴۱۹۸

۲۵۹۸۹۹۳۶۷۵۸

۸۴۶۲۰۹

۴

تاجیکستان

۲۲۷۵

۶۲۶۴۸۳۲۰

۲۰۴۸

۴

قرقیزستان

۲۲۸۱۱۳

۶۳۶۱۸۳۶۷۸۰

۲۰۷۵۳۲

۴

قزاقستان

۸۳۷۶۸

۲۳۱۷۷۸۳۶۴۵

۷۵۳۹۱

۵

آذربایجان

۴۷۷۴۷

۱۳۳۱۷۸۰۷۶۰

۴۲۹۷۲

۵

افغانستان

۱۲۶۷۶۲۱

۳۷۳۲۲۳۹۹۵۳۱

۱۲۰۵۰۵۵

۵

تاجیکستان

۷۴۱۱۵

۲۰۸۶۶۰۵۷۸۷

۶۷۱۷۲

۵

قرقیزستان

۱۲۵۲۰۵

۳۴۸۸۰۷۴۱۷۰

۱۱۲۶۸۵

۵

قزاقستان

۱۰۷۷۱۴

۳۰۰۱۱۶۱۳۹۴

۹۶۹۴۳

۶

ارمنستان

۱۶۵۸۹

۷۶۸۶۵۹۰۱۶

۲۴۵۶۸

۶

افغانستان

۸۷۴۸۰۶

۲۵۴۲۱۸۷۱۷۰۶

۸۱۳۸۱۰

۶

بحرین

۱۹۵۸۴

۹۰۱۱۸۳۲۸۴

۲۹۰۰۴

۶

تاجیکستان

۱۴۴

۴۱۱۶۲۴۴

۱۳۲

۶

قرقیزستان

۱۸۸۴۹۲

۵۴۴۴۷۶۴۸۸۸

۱۷۴۱۰۴

۶

قزاقستان

۵۲۷۳۰

۱۴۷۷۵۷۳۶۹۵

۴۷۴۵۷

۷

آذربایجان

۳۴۵۸۲

۷۷۷۱۸۱۰۸۳

۲۴۷۰۳

۷

ارمنستان

۱۰۰۳۲

۲۸۴۵۶۶۹۹۳

۹۰۲۹

۷

افغانستان

۶۰۳۵۶۰

۱۷۰۴۶۱۷۱۱۲۵

۵۴۱۶۵۱

۷

تاجیکستان

۹۵۰۹۰

۲۷۱۲۹۵۷۹۷۲

۸۶۲۵۱

۷

ترکمنستان

۲۲۸۷۷

۶۶۸۸۲۹۳۹۹

۲۱۲۵۹

۷

قرقیزستان

۵۰۶۷۸

۱۴۳۴۹۳۶۲۱۰

۴۵۶۱۰

۷

قزاقستان

۹۶۸۳۲

۲۷۴۵۵۹۵۷۸۵

۸۷۱۴۹

۸

آذربایجان

۴۸۹۳۵

۱۳۹۴۶۰۲۳۰۶

۴۴۰۴۱

۸

افغانستان

۹۴۴۱۱۶

۲۸۶۷۵۱۴۳۷۸۲

۹۰۲۹۲۲

۸

تاجیکستان

۷۴۲۵۱

۲۱۳۶۲۰۰۶۶۹

۶۷۲۷۵

۸

ترکمنستان

۳۸۴۰

۱۸۰۵۷۳۶۲۴

۵۶۸۷

۸

قرقیزستان

۹۶۳۴۳

۲۷۵۳۱۸۴۱۶۸

۸۶۷۰۹

۸

قزاقستان

۶۳۳۴۹

۱۸۱۲۸۷۴۱۵۸

۵۷۰۱۴

۹

پاکستان

۱۸۰

۵۲۰۸۴۶۲

۱۶۲

۹

ارمنستان

۷۶۸۰

۳۶۵۶۸۵۴۷۴

۱۱۳۷۴

۹

افغانستان

۱۰۱۵۱۷۵

۳۳۳۱۰۶۹۳۰۳۱

۱۰۳۷۶۵۳

۹

تاجیکستان

۸۲۸۰۱

۲۴۲۰۹۶۶۰۰۷

۷۵۴۱۳

۹

ترکمنستان

۱۱۰۱۸

۳۱۸۸۰۹۳۱۶

۹۹۱۶

۹

عراق

۲۲۶۸۰

۶۵۳۹۳۹۲۴۴

۲۰۴۱۲

۹

قرقیزستان

۱۲۲۶۲۴

۳۵۳۹۲۷۷۲۷۰

۱۱۰۳۶۱

۹

قزاقستان

۱۱۷۱۳۱

۳۳۸۵۵۳۱۹۳۸

۱۰۵۴۱۸

۱۰

آذربایجان

۲۵۹۷۳

۷۵۶۱۶۶۸۴۸

۲۳۳۷۶

۱۰

افغانستان

۸۹۱۲۴۴

۳۱۷۱۶۱۰۵۵۰۱

۹۸۰۸۲۳

۱۰

تاجیکستان

۳۱۲۸۴

۹۱۱۳۰۶۱۵۰

۲۸۱۵۴

۱۰

ترکمنستان

۶۲۵۲۶

۱۸۱۹۷۰۰۱۸۳

۵۶۲۷۳

۱۰

قرقیزستان

۱۱۸۸۷۴

۳۴۶۱۸۷۹۸۳۲

۱۰۶۹۸۶

۱۰

قزاقستان

۱۱۸۳۱۶

۳۴۴۷۰۴۷۹۳۱

۱۰۶۴۸۴

۱۱

پاکستان

۲۴۰۴۸

۵۶۰۶۱۰۰۰۶

۱۷۳۱۴

۱۱

گرجستان

۳۸۴

۱۸۳۸۱۶۱۶

۵۶۸

۱۱

آذربایجان

۲۶۱۴۶

۷۶۱۵۱۰۲۲۲

۲۳۵۳۱

۱۱

ارمنستان

۷۶۸۰

۳۶۸۰۶۳۲۶۲

۱۱۳۷۳

۱۱

افغانستان

۶۵۷۱۲۹

۱۹۱۲۳۹۱۰۸۱۲

۵۹۰۸۱۸

۱۱

بحرین

۱۲۳۱۱

۵۹۰۰۷۸۶۸۰

۱۸۲۳۲

۱۱

تاجیکستان

۴۸۴۱۵

۱۴۲۵۱۵۰۶۹۳

۴۴۰۱۹

۱۱

ترکمنستان

۲۴۸۶۴

۷۸۲۳۱۰۰۷۷

۲۴۱۶۳

۱۱

قزاقستان

۶۴۰۲۴

۱۸۶۴۸۲۲۳۸۳

۵۷۶۲۱