محمود بارانی روز پنجشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: کار ساخت این پایانه صادراتی با مشارکت بخش خصوصی از سال ۸۵ کلید خورده و تاکنون ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد وتاکنون از هیچ گونه تسهیلات بانکی استفاده نکرده است.
وی تصریح کرد: بیش از ۶ هزار هکتار باغ پسته بارده در دشت سلطان احمدلو وجود دارد که معادل ۸۰ درصد باغات پسته استان مرکزی است.
وی اظهار کرد: با بهره برداری از این پایانه و ایجاد پنج هزار فرصت شغلی، گام مهمی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال برداشته می شود.
بارانی اضافه کرد: تاکنون ۴۰میلیارد ریال برای ساخت این پایگاه سرمایه گذاری شده و دریافت تسهیلات بانکی ۱۰۰میلیارد ریالی از دولت نیز در دست اقدام است.
رئیس جهاد کشاورزی زرندیه نیز گفت: تولیدپسته در این شهرستان به صورت میانگین ۲ و نیم برابر تولید کشور است و میانگین برداشت ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار در کشور، در این منطقه ۲ هزار تن برآورد شده است.
احمد قره بیگلو تصریح کرد: زمین پایانه پسته در ابتدای واگذاری ۱۴هکتار بود که با درخواست اعضای هیات مدیره به ۲۶هکتار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: هیات مدیره پایانه صادراتی پسته از سال ۸۹ با هدف افزایش سطح دانش فنی کشاورزان و مطالبه حق و حقوق آنان در چارچوب قانون تشکیل شد و در حال حاضر هیات موسس این پایانه یکهزار و ۲۰۵ نفر عضو دارد که ۳۰۰نفر به صورت فعال مشغول کار بوده و دارای پروانه فعالیت هستند.
شهرستان زرندیه با مرکز مامونیه و جمیعت ۶۴ هزار ر نفر یکی از قطب های مهم کشاورزی و صنعتی استان مرکزی است و دارای هشت هزار و ۴۵۰ هکتار باغ پسته است.