دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : شرایط ارایه کارت بازرگانی برای صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی تعیین شد و شرایط مشمولیت کالاهای صادراتی و وارداتی را مشخص ساخت.

به گزارش تاجرپرس به نقل از ایرنا از پایگاه خبری مناطق آزاد، دفتر صادرات گمرک به استناد نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و نامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک درخصوص شرایط ارایه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را اعلام کرد.
براساس اعلام دفتر مزبور، کالاهایی که از قلمرو گمرکی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و عینا از آن مناطق به خارج از کشور صادر می‌شود، به استناد ماده ۱۷ قانون مناطق آزاد تجاری – صنعتی و تبصره یک ماده ۸ قانون مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مقررات صادرات و واردات خواهد شد.
براین اساس، لازم است صادرکننده نسبت به ارایه کارت بازرگانی اقدام کرده و سایر تشریفات نیز برابر مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی انجام می پذیرد.
برپایه این اعلامیه، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، کالاهای تولید شده در این مناطق برای صادرات و تنظیم اظهارنامه صادراتی نیازمند ارایه کارت بازرگانی نبوده و امکان اظهار محمولات صادراتی مزبور در سامانه جامع امور گمرکی، بدون الزام ارایه کارت بازرگانی و با اخذ مجوز موردی که از سوی مدیر گمرک مبدا صادرات صادر خواهد شد، میسر می‌شود.
به گزارش ایرنا، با توجه به بهره برداری از قابلیت های جدید سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، اعتبارسنجی هوشمند دارندگان کارت های بازرگانی و ذی نفعان گمرک با اتصال به سازمان امور مالیاتی اواخر اسفند ۹۵ فراهم شده است.
اتصال به سازمان امور مالیاتی برای کنترل اعتبارسنجی ذینفعان شامل صاحبان کارت های بازرگانی، حق العمل کاران امور گمرکی، شرکت های حمل و نقل و حتی اعتبار سنجی پرسنل فعال آنها، از تازه ترین قابلیت های ویژه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است.