طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال ۹۵ قریب به هزار و ۴ تن گلیم دورو پشمی، از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۶۲۱۱۶ و ارزش ریالی آن  ۵۲۵۰۲۴۵۸۹۷ بوده است.

 

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۸

مالزی

۹

۹۹۴۱۲۵۶

۳۱۲

۸

نروژ

۲۹

۶۵۰۰۰۵۲

۲۰۴

۱۰

چین

۱۹۴

۲۰۵۶۶۸۵۸۴

۶۳۵۸

۱۰

ژاپن

۱۱۱

۸۴۷۱۴۴۹۳

۲۶۱۷

۱۰

آلمان

۴۳۱

۵۰۲۱۰۷۱۰۲

۱۵۵۱۳

۱۰

انگلستان

۶۵

۷۴۳۱۹۲۲۴

۲۲۹۶

۱۰

ایالات متحده آمریکا

۳۳۴

۴۰۷۳۶۷۶۱۱

۱۲۵۸۶

۱۰

سوئد

۱۹۶

۱۵۴۵۲۱۱۰۲

۴۷۷۳

۱۰

عمان

۲۸

۲۵۸۹۹۲۰۰

۸۰۰

۱۰

عمان

۲۷

۱۵۶۹۸۹۶۵

۴۸۵

۱۰

قطر

۹۳

۱۱۱۶۰۰۶۰۰

۳۴۵۰

۱۰

کانادا

۱۳

۱۴۳۴۱۶۸۲

۴۴۳

۱۰

لوگزامبورگ

۱۰۴

۹۸۷۰۸۳۲۶

۳۰۴۹

۱۱

آلمان

۸

۹۹۴۴۳۴۴

۳۰۷

۱۱

ایالات متحده آمریکا

۸

۶۴۷۸۴۰۰

۲۰۰

۱۲

قطر

۲۷۰

۳۳۰۶۴۳۲۰۰

۱۰۲۰۰

۱۲

چین

۶۸

۶۴۴۴۳۰۰۸

۱۹۸۸

۱۲

ژاپن

۴۷

۴۰۳۶۵۹۳۲

۱۲۴۶

۱۲

آلمان

۷۶

۱۰۲۹۰۹۳۸۴

۳۱۷۷

۱۲

امارات متحده عربی

۳۱۲

۳۳۷۰۰۶۳۶۸

۱۰۴۰۴

۱۲

ایالات متحده آمریکا

۵۹

۸۰۱۹۷۱۸۴

۲۴۷۴

۱۲

ایتالیا

۷۸

۲۴۰۰۹۸۸۲

۷۴۱

۱۲

تایلند

۳۸

۲۷۱۴۴۴۹۶

۸۳۸

۱۲

سوئیس

۲۲۵

۲۶۸۴۰۰۱۱۲

۸۲۸۶

۱۲

سوئیس

۱۴

۹۰۶۹۷۶

۲۸

۱۲

شیلی

۱۹۰

۲۱۸۸۴۰۳۵۲

۶۷۵۶

۱۲

قبرس

۲۹

۲۲۹۵۰۵۲۸

۷۰۸

۱۲

قطر

۷۲۰

۹۳۴۱۸۵۲۸۰

۲۸۸۴۰

۱۲

قطر

۷۳۵

۹۶۴۷۶۹۵۵۰

۲۹۷۷۵

۱۲

کویت

۱۱۸

۱۰۵۶۶۲۷۰۴

۳۲۶۲

منبع: انتخاب