مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد که واردات کود در صورت اخذ گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی، دیگر نیازی به مجوز این وزارتخانه ندارد.

به گزارش تاجرپرس به نقل از گمرک ایران، علی معقولی این بخشنامه را که دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تهیه کرده، در ۲۴ اردیبهشت ماه جاری به گمرکات اجرایی در سراسر کشور ابلاغ کرده است.
بر این اساس، ثبت سفارش و ورود کالا (انواع کود) با اخذ گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهادکشاورزی ضروری است و دیگر نیازی به مجوز وزارت جهادکشاورزی نیست.
با این بخشنامه تنها کودهای نمونه که به صورت محدود از گمرک فرودگاه امام خمینی یا سایر مبادی ورودی وارد کشور می شوند، نیاز به اخذ مجوز جهاد کشاوری دارند.
۲۱ مردادماه ۹۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت جهاد کشاورزی مقرر کرد که ورود همه مواد کودی نیازمند اخذ گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهادکشاورزی است.
به گزارش تاجرپرس، بخش کشاورزی کشور سالانه به حدود ۵ میلیون تن انواع کود نیاز دارد که ۷۵ درصد آن از تولیدات داخلی تامین می شود.

name