با سلام و احترام ،
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۰۷۳‏‏/۹۲‏‏/۲۸۳ مورخ ۲۳‏‏/۶‏‏/۹۲ این دفتر در خصوص صادرات داروی انسانی، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۸۴۵۳‏/۲۱۰‏/۹۵ مورخ ۲۸‏/۱۲‏/۹۵ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره ۱۸۴۶۷۶‏/۶۶۵ مورخ ۱۰‏‏/۱۲‏‏/۹۵ سازمان غذا و دارو به همراه فهرست ۸۹ ردیف اقلام دارویی و مواد تحت کنترل آن (ضمیمه شماره ۶ کتاب مقررات صادرات و واردات) ارسال و اعلام میدارد: صادرات اقلام دارویی اشاره شده، نیازمند اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو) میباشد. شایان ذکر است که صادرات مواد تحت کنترل ذکر شده به صورت ماده اولیه نیز نیاز به اخذ مجوز دارند. لذا دستور فرمایید ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

EFG638413341142