به گزارش تاجرپرس، گمرک کشور بخش‌نامه جدیدی پیرامون ضمانت‌نامه بانکی بابت عوارض صادراتی منتشر کرد.
با سلام و احترام
پیرو بخش‌نامه به شماره‌های ۱/۹۵/۲۴۵۵۲۵ مورخ ۹۵/۱۲/۲۴ ریاست محترم کل  و ۷/۹۶/۷۵۸۹ مورخ ۹۵/۰۱/۱۶ موضوع دستورالعمل اخذ ضمانت‌نامه بانکی، بدین وسیله پذیرش ضمانت‌نامه بانکی بابت عوارض صادراتی از تبصره ۱ بند ب بخش‌نامه ۲۴۵۵۲۵ (میزان تعیین شده به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال) مستثنی می‌گردد.
بخشنامه جدید گمرک در خصوص پذیرش ضمانت نامه بانکی بابت عوارض صادراتی