گمرک ایران اعلام کرد که بخشنامه های ردیف ۳۲ و ۴۴ مرکز واردات در خصوص ممنوعیت واردات قراضه آهن و سایر فلزات، لغو شد.

به گزارش تاجرپرس از گمرک ایران، بخشنامه ممنوعیت واردات قراضه آهن و سایر فلزات لغو شد.

در این بخشنامه که به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است،‌ آمده که درخصوص ممنوعیت واردات قراضه آهن و سایر فلزات و ممنوعیت واردات و ترانزیت پسماندهای مندرج در الحاقیه شماره ۸ کنوانسیون بازل کان لم یکن اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام فرمایند.