گمرک ایران، فهرست ۵۰ قلم کالای عمده صادراتی ایران به قطر را منتشر کرد.

به گزارش تاجرپرس، گمرک ایران فهرست ۵۰ قلم کالای عمده صادراتی به کشور قطر را منتشر کرده است.
بر این اساس وزن کل کالای صادراتی به کشور مذکور بیش از یک میلیون تن بوده و ارزش دلاری این حجم کالا در حدود ۱۰۳ میلیون دلار است همچنین کل ارزش ریالی صادرات به کشور قطر ۳۲۰ میلیارد تومان است.
فهرست ۵۰ قلم کالای عمده صادراتی ایران به قطر منتشر شد
فهرست ۵۰ قلم کالای عمده صادراتی ایران به قطر منتشر شد
فهرست ۵۰ قلم کالای عمده صادراتی ایران به قطر منتشر شد