ابهام در اطلاعات چهار شرکت سایپا، بانک صادرات، ماشین سازی اراک و آلومینیوم ایران مانع از بازگشایی آنها شده است، به همین دلیل هر کدام از این ناشران با رفع ابهام می توانند زمینه بازگشایی سریعتر نماد خود را در بورس ایجاد کنند.

ابهام در اطلاعات چهار شرکت سایپا، بانک صادرات، ماشین سازی اراک و آلومینیوم ایران مانع از بازگشایی نماد آنها در بازار سهام شده است.

علی بیک زاده، رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، درباره ادامه توقف نماد سایپا گفت: اختلاف بین آمار قبلی شرکت در خصوص میزان فروش با آمار فعلی، عامل ادامه توقف این نماد است که از شرکت دلیل کاهش فروش در عین افزایش سود مطالبه شده است.

وی درباره ادامه توقف نماد بانک صادرات اظهار داشت: بازگشایی بانک صادرات منوط به ارسال اطلاعات حسابرسی شده ۱۲ ماهه ۹۵ است چون میزان تحقق و پوشش ۹ ماهه شرکت پایین بوده است.

بیک زاده درباره دلایل ادامه توقف نماد فاراک هم به “سنا” گفت: ماشین سازی اراک سود خود را به میزان قابل اهمیتی کاهش داده که پیگیر دلایل آن از شرکت هستیم.

این مقام مسوول درباره توقف ۲ ساله نماد ایرالکو اظهار داشت:آلومینیوم ایران در آخرین اطلاعات ارائه کرده مبادرت به برگشت ذخیره آلایندگی کرده است که این موضوع در اطلاعات ۶ ماهه حسابرسی شده نیز توسط حسابرس مطرح شده بود به همین دلیل مقرر شده شرکت صورت مالی ۱۲ ماهه ۹۵ را منتشر کند و بعد از برگزاری مجمع و تصویب صورت مالی شرایط بازگشایی شرکت فراهم شود.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس تصریح کرد: هر کدام از این ناشران با رفع ابهامات و مسائل مطرح شده می توانند زمینه بازگشایی سریعتر نماد خود را در بورس ایجاد کنند.