معاون اول رئیس‌جمهور آیین نامه دریافت مالیات جدید از ساخت و ساز مسکن را ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه ۱۴ ماده‌ایِ ماده ۷۷ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات ساخت‌وساز را ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین‌نامه، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هرنوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهد بود.

بر اساس این آیین‌نامه، شهرهای با جمعیت یکصدهزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش این آیین‌نامه هستند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه ۱۴ ماده‌ایِ ماده ۷۷ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات ساخت‌وساز را ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین‌نامه، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هرنوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهد بود.

بر اساس این آیین‌نامه، شهرهای با جمعیت یکصدهزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش این آیین‌نامه هستند.