مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت گفت: کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۶ در آستانۀ چاپ و نشر قرار دارد.

به گزارش تاجرپرس به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از  روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علی علی‌آبادی فراهانی اظهار کرد: کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری حاوی اصلاحات نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک است که به لحاظ تغییرات حاصله از جمله “فناوری” و “تجارت” هر پنج سال یکبار به روز رسانی می‌گردد.

وی خاطر نشان کرد که آخرین نسخۀ به روز شده نمانکلاتور در سال ۲۰۱۲ میلادی (سال۱۳۹۰-۱۳۹۱) اعمال گردیده است و جدیدترین نسخه نیز از اول سال ۲۰۱۷ قابل اجرا است. نکتۀ مهم و قابل توجه اینکه سازمان جهانی گمرک با پیش‌بینی‌هایی که  به‌ عمل آورده، برای اولین بار اصلاحات مربوط به سال آتی میلادی (۲۰۱۸) را نیز همزمان با اصلاحات سال ۲۰۱۷ اعمال و اعلام نموده و لزوم اعمال اصلاحات مذکور در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩۶ از ضروریات بخش بازرگانی کشور است.

علی آبادی همچنان متذکر شد صلاحات موصوف در آذر ماه ١٣٩۵ برای درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩۶ به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به اصلاحات جدید مصوب ١٣٩۶/٣/٢١ هیئت محترم وزیران افزود: تغییرات جدید شامل “ایجاد” یا “حذف” ردیف تعرفه ها و “اصلاح شرح کالا” و تغییر در “مندرجات ذیل یادداشت” فصول مختلف کتاب مقررات صادرات و واردات است که در چاپ آن لحاظ گردیده است.

همچنین سایر تغییرات مصوب هیئت محترم وزیران در سال ١٣٩۵ که در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩۵ درج نشده بود در کتاب سال جاری اعمال گردیده است.

وی اضافه کرد با توجه به اینکه آمار بازرگانی خارجی بر مبنای ردیف تعرفه‌های جدول طبقه بندی کالا تهیه می‌گردد و ثبت سفارش کالا بر اساس کدهای تغییر یافته انجام خواهد شد لذا ضرورت اجرای اصلاحات موصوف در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩۶ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.