بررسی آماری مدیران ارشد صنعت کارگزاری نشان می دهد سن کم و کوتاه بودن دوره عملکرد مدیریتی موجب می شود اخذ تصمیمات در صنعت کارگزاری کوتاه مدت باشد که این موضوع مخاطراتی را برای بازار سرمایه در پی دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تاجرپرس؛ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گزارش اطلاعات آماری صنعت کارگزاری را برای نیمه دوم سال ۹۵ منتشر و اعلام کرد این گزارش جهت آگاهی از وضعیت صنعت کارگزاری و مقایسه اطلاعات هر عضو با سایر اعضا مورد استفاده قرار می گیرد و فرصت مناسبی را جهت بررسی و تصمیم گیری های کلان در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار می دهد.

۷۱ درصد مدیران معاملات و معامله گران صنعت کارگزاری زیر ۳۵ سال

بر این اساس رییس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص جزئیات این گزارش گفت: در بخشی از این آمار میانگین سنی پرسنل صنعت کارگزاری ۳۴ سال ذکر شده که نشان می دهد صنعت کارگزاری جوان است.

حمیدرضا مهرآور با اشاره به این که این موضوع بی ارتباط با جوان بودن بورس کشور نیست ادامه داد: معامله گران صنعت کارگزاری با توجه به تعریف شرح وظایف کارگزاران، کلیدی ترین پرسنل این صنعت هستند. بر این اساس آمار کانون کارگزاران نشان می دهد ۷۱ درصد سن مدیران معاملات و معامله گران صنعت کارگزاری زیر ۳۵ سال است که جوان بودن صنعت کارگزاری از یک سو موجب پویایی و تحرک در صنعت شده و از سوی دیگر نیاز به آموزش در صنعت کارگزاری را بیش از پیش نشان می دهد.

وی اضافه کرد: این آموزش می تواند در جهت نحوه به کارگیری ابزارهای نوین مالی و نیز یادگیری مسائل، قوانین، مقررات و تخلفات در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

۱۳ درصد مدیران کارگزاری عمر مدیریتی کمتر از یکسال دارند

این مقام مسئول افزود: بررسی آماری مدیران ارشد صنعت کارگزاری نشان می دهد که ۱۳ درصد مدیران عامل صنعت کارگزاری در آخرین کارگزاری خود کمتر از یک سال سابقه فعالیت دارند و حدودا ۵۰ درصد مدیران عامل صنعت کارگزاری در آخرین کارگزاری خود کمتر از ۵ سال سابقه کار دارند که این آمار به طریق اولی برای اعضای هیات مدیره صنعت کارگزاری نیز صادق است و ۱۷ درصد اعضای هیات مدیره کارگزاری کمتر از یک سال و ۵۲ درصد آن ها کمتر از ۵ سال در آخرین کارگزاری مشغول به کار هستند.

عدم ثبات و وفاداری مدیران در صنعت کارگزاری

وی افزود: این آمار نشان می دهد مدیران تصمیم گیر در صنعت کارگزاری به سرعت در حال تغییر هستند و میزان وفاداری در سطح مدیران عالی نسبتا کاهنده است. از سوی دیگر متاسفانه پرسنل سطوح عالی شرکت علاقمند به حضور بلندمدت در این بازار نیستند و پس از کسب تجارب کوتاه مدت به طور کلی از این صنعت خارج می شوند. بر این اساس یکی از دلایل آن عدم ثبات رویه سهامداران شرکت ها است، چراکه میل به بازدهی کوتاه مدت موجب فرسایش و تغییر مدیران عالی شرکت می شود.

نگاه کوتاه مدت کارگزاری‌ها به بورس

مهرآور در پایان عنوان کرد: کوتاه بودن دوره عملکرد مدیریتی موجب می شود اخذ تصمیمات در صنعت کارگزاری نیز کوتاه مدت باشد که این موضوع مخاطراتی را برای بازار سرمایه در پی دارد. این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که مدیران ارشد در سطح مدیران عامل و اعضای هیات مدیره از خارج از صنعت به این بازار اضافه شوند.

به گزارش سنا، وی در این خصوص پیشنهاد کرد: کانون کارگزاران به برگزاری دوره های متنوع با جامعه هدف مدیران ارشد صنعت اقدام کند و به سهامداران شرکت های کارگزاری نیز پیشنهاد می شود اقدام به تدوین چشم انداز بلندمدتی کرده و مدیران عالی را با این سند چشم انداز بسنجند.