مرحله اول سود سهام عدالت به حساب برخی مشمولان واریز شد.

به گزارش تاجرپرس، در مرحله اول، سود سهام عدالت به حساب برخی مشمولان واریز شد.

به‌گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی سود سهام عدالت ناشی از فعالیت سال ۹۵ برای مشمولانی که ارزش سهامشان یک میلیون تومان است به‌میزان ۱۵۰ هزار تومان می‌باشد که تا پایان سال و در چند مرحله به حساب مشمولان واریز می‌شود.

در مرحله اول که امروز انجام شد ۵۰ هزار تومان به حساب این افراد واریز شد.

افرادی که حدود ۵۰۰ هزار تومان سهم دارند و مابه‌التفاوت تا یک میلیون تومان را پرداخت نکرده‌اند در مرحله اول یعنی امروز حدود ۲۶ هزار تومان واریز شده و در مجموع تا پایان سال حدود ۷۸ هزار تومان به حسابشان واریز می‌شود.