رییس اتاق بازرگانی البرز گفت: با افتتاح دفتر مرکز رتبه بندی، فعالان اقتصادی استان البرز مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی می‌شوند.

رحیم بنا مولایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، اظهار کرد: مرکز رتبه بندی اتاق ایران با هدف سنجش فعالان اقتصادی از منظر کارشناسی بعد از اصفهان در این استان راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در نظام اقتصادی ایران، منابع و تسهیلات بر اساس رتبه بندی و جایگاه فعالان اقتصادی تقسیم بندی می‌شود. این رتبه بندی به منظور پاسخ به نیازهای همه ذینفعان بدنه اقتصادی کشور با توجه به حوزه فعالیت متقاضی و با هدف ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی و تسهیل روابط تجاری و بهبود مستمر محیط کسب و کار از طریق یکی از مدل‌های رتبه بندی طراحی شده و توسط مرکز ملی رتبه بندی صورت می‌گیرد.

بنا مولایی ادامه داد: هسته اصلی همه رتبه بندی‌ها شامل جمع آوری داده‌های مالی، مدیریتی و اجتماعی مربوط به سه سال اخیر از متقاضیان بوده است.

رییس اتاق بازرگانی البرز تصریح کرد: طرح رتبه بندی از سال ۸۵ مطرح شد و از سال ۹۰ در اتاق ایران به اجرا درآمد.

وی توجه ویژه به نگاه سیستمی، نظام‌ها و مدل‌های بین المللی رتبه بندی، مقررات و قوانین داخلی و اهداف توسعه‌ای و افق ۱۴۰۴ را از مزایای طرح رتبه بندی برشمرد.

بنامولائی اضافه کرد: ایجاد تمایز بین اعضای اتاق از طریق به کارگیری روش‌های علمی و عادلانه ارزیابی، تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی اطلاع رسانی مناسب از رتبه اعضا و فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به اعضای رتبه بندی شده از اهداف اصلی این طرح است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز در پایان گفت: سامانه تعیین رتبه اعضا با استفاده از رویکرد سیستمی و با هدف تعیین رتبه هر متقاضی، داده‌های مالی، مدیریتی و اجتماعی را جمع آوری ، تجزیه و تحلیل کرده و رتبه مربوطه را در قالب معینی در کارت بازرگانی صادر شده منعکس می‌کند.