به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در ابتدای نشست مجمع عمومی عادی سالیانه کنفدراسیون ایران مراسم تودیع مظفر علیخانی، دبیرکل کنفدراسیون برگزار و از تلاش های وی با اعطای لوح،  تقدیر به عمل آمد.

 علا میرمحمدصادقی، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به آنچه قبل از تاسیس این نهاد در بخش صادرات می گذشت و تاکید بر خلاهایی که در حوزه صادرات وجود داشت و بر تاسیس کنفدراسیون تاکید می کرد، گفت: برخی از دستگاه ها به دنبال آن بودند که این نهاد را به عنوان زیرمجموعه دولت ایجاد کنند اما اتاق ایران بر این موضوع پافشاری کرد که صادرات و امور مربوط به اقتصاد باید زیر نظر بخش خصوصی حرکت کند.

وی تلاش های صورت گرفته توسط هیئت موسس کنفدراسیون صادرات را بسیار ارزشمند توصیف کرد و ادامه داد: علیخانی بیش از ۱۰ سال است که به عنوان دبیرکل کنفدراسیون همراه این بخش بود و از هیچ تلاشی فروگذاری نکرد. متاسفانه به دلیل مشغله ای که دارند نمی توانند ازاین پس به عنوان دبیرکل در کنفدراسیون حضور داشته باشند.

میرمحمدصادقی، نبود مدیر و فقر مدیریت صحیح در سطح کشور را یکی از چالش های مهم عنوان کرد و افزود: در شرایطی که برگرفته از کمبود مدیرهای لایق در کشور است از دست دادن فردی مانند علیخانی برای کنفدراسیون صادرات متاثرکننده خواهد بود.

در ادامه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز ضمن تاکید بر تلاش های بی وقفه دبیرکل کنفدراسیون در طول سالیان گذشته و از زمان تاسیس آن، تصریح کرد: شاید  از این پس دبیرکل کنفدراسیون تغییر کند اما به طور قطع از تجربیات و دانش ایشان بهره خواهیم گرفت.

محمدرضا مرتضوی، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون انتقال دانش و پرورش افراد و مدیرانی شایسته را از وظایف اساتیدی چون علیخانی دانست و تشریح کرد:  باید زمینه ای فراهم شود تا تاثیر افرادی چون وی در جامعه و به ویژه در اتاق بیشتر شود. وجود مدیریت، اعتقاد و تجربه مکمل منابع مالی هستند که در بهتر شدن شرایط کشور جایگاه ویژه ای دارند.

مظفر علیخانی، دبیرکل سابق کنفدراسیون صادرات نیز در مراسم تودیع خود حضور در اتاق و فعالیت در کنار بزرگانی چون میرمحمد صادقی را از افتخارات برشمرد و گفت: حضور در پارلمان بخش خصوصی سرمایه انبوهی را به زندگی من بخشیده است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه آنچه امروز در کنفدراسیون صادرات دیده می شود بیانگر تنومند و ریشه دار شدن آن است. کنفدراسیون نتیجه تخصص گرایی و تشکل گرایی در کشور بوده و به منظور همگرایی و هم افزایی بین فدراسیون ها، تشکل ها و انجمن هایی که در برخی از حوزه ها همسو هستند، شکل گرفت.

بر اساس اظهارات علیخانی امروز صادرات به عنوان دغدغه ای مهم در کشور شناخته می شود و حتی در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته که بیانگر درست بودن مسیر حرکت کنفدراسیون است.

در ادامه مجمع عمومی وارد دستورکار شد  و پس از ارائه گزارش هیئت مدیره توسط لاهوتیف رئیس کنفدراسیون، این گزارش با رای اکثریت اعضا به تصویب رسد. همچنین گزارش مالی با ارائه محمدرضا طلائی، خزانه دار و گزارش بازرس قانونی با ارائه سعید حسین زاده، بازرس کنفدراسیون به تصویت اعضا رسید.

همچنین مجمع عمومی برای انتخاب بازرس قانونی اقدام به رای گیری کرد که بر این اساس سعید حسین زاده با کسب ۱۰ رای و محمود بنکدارنیا با کسب ۶ رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل تعیین شدند.