سید احمد مقدسی از کاهش چشمگیر صادرات لبنیات ایران در ایام پس از عید خبر داد و اظهارداشت: کشورهای اروپایی و کشورهایی مانند ترکیه و مصر برای صادرات هرکیلوگرم شیرخشک شان حدود ۲ یورو یارانه و مشوق صادراتی پرداخت می کنند که همین عامل باعث شده آنها بازار صادراتی ایران را بگیرند.

وی با بیان اینکه ما از یک ماه قبل پیگیر این موضوع شدیم که برای صادرات لبنیات مشوق صادراتی پرداخت شود، گفت: کلیات این امر در تصویب و آیین نامه اجرایی آن هم تدوین شده است ضمن اینکه امیدوار هستیم هرچه زودتر توسط دولت تصویب نهایی و  ابلاغ شود.

رئیس انجمن صنفی گاوداران اضافه کرد: امیدوار هستیم با انجام این کار بازار رونق بگیرد چرا که کارخانجات اعلام کرده اند با ادامه روند فعلی  ظرفیت تولیدشان را کاهش می دهند چراکه صادرات کاهش یافته و با انباشت محصولات لبنی مواجه هستد.

مقدسی جزئیات مصوبه فوق را نیز مرد اشاره قرار داد و افزود: براساس  این مصوبه اگر دولت ۴۰۰۰ تومان در ازای صادرات هرکیلوگرم شیرخشک (یا معادل آن مواد لبنی) به کارخانجات مشوق صادراتی بدهد، آنها هم مکلف هستند قیمت ۱۴۴۰ تومان را برای خرید شیرخام از دامداران اعمال کنند.