نایب رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: این انتظار از نمایندگان مجلس دهم وجود دارد که باید با بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی مشورت کنند تا تصمیمات‌شان از مصلحت بیشتری برخوردار باشد.

علاء میر محمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: مجلس نهم، مجلسی مردمی بود که ارتباط آن با بخش‌های اقتصادی بسیار زیاد بود. همچنین وظایفی که برای مجلس تعریف شده است تا حد زیادی توسط مجلس نهم انجام شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه روابط مجلس نهم و اتاق بازرگانی روابط نزدیک و مثبتی بود، گفت:‌ مجلس نهم با اتاق بازرگانی روابط تنگاتنگی داشت و اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به اتاق بازرگانی می‌آمدند و با نمایندگان تخصصی مشورت می‌کردند.

نایب رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بر همین اساس از مجلس دهم هم این انتظار وجود دارد که با بخش خصوصی و کارشناسان ارتباط نزدیک داشته باشد. این طور که گفته می‌شود در مجلس دهم حدود ۶۰ درصد نمایندگان تغییر کرده‌اند و برخی نمایندگان جدید هم خیلی شناخته شده نیستند.

وی اضافه کرد: ما به عنوان بخش خصوصی انتظار داریم که مجلس جدید با اتاق بازرگانی و صاحب‌نظران اقتصادی مشورت کند و از نظرات مردم و بخش خصوصی نیز استفاده کند تا تصمیماتی که می‌گیرد از پختگی و مصلحت بیشتری برخوردار باشد.