صندوق توسعه صنایع دریایی نیمی از کارمزد ضمانت‌نامه‌های فعالان دریایی را پرداخت می کند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، مدیرعامل صندوق توسعه دریایی گفت: جهت مساعدت در تامین ضمانت های فعالان دریایی، این صندوق نسبت به پرداخت ۵۰ درصد کارمزد ضمانت های صادر شده بانک ها برای شرکت های دریایی کشور به صورت بلاعوض اقدام می کند.

مهرداد مظفری با اشاره به اینکه این ضمانت نامه ها می توانند توسط هر یک از بانک های تجاری یا نهادهای مالی قانونی صادر کننده ضمانت نامه صادر شوند، افزود: جهت تخصیص تسهیلات بلاعوض فوق، اعتبار سنجی متقاضیان توسط صندوق صورت می پذیرد و برای هریک از طرح ها و شرکت های دریایی متقاضی، سقف اعتباری استفاده از تسهیلات معین می شود.

به گفته وی، این صندوق مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در سال جاری برای پرداخت کارمزد ضمانت های تسهیلات متقاضیان در نظر گرفته است.

در حال حاضر به واسطه کارمزد بالای صدور ضمانت نامه ها توسط بانک ها، انگیزه کافی برای تقاضای ضمانت ها از سوی متقاضیان وجود ندارد.