افت فروش بنگاه ها، افزایش موجودی انبارهای تولیدکنندگان و روند کاهشی ثبت سفارش کالاها در ایران دلیل کاهش تقاضا برای کالای وارداتی در بخش تولید کشور است.

روند کاهش واردات از فصل اول سال ۹۴ آغاز شد و تا فصل سوم این سال ادامه پیدا کرد. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش دلاری واردات در سومین فصل سال ۹۴، ۲۶٫۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است و رشد منفی کالاهای وارداتی، بطور هماهنگ در سه دسته مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای رخ داده.

براساس نظر کارشناسان، کاهش ۱۱ درصدی واردات ایران در سال ۹۴، ناشی از کاهش تقاضا در اقتصاد کشور بوده است. محققان موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دلایل کاهش واردات کالا به ایران را بررسی کرده اند.  افت فروش بنگاه ها، افزایش موجودی انبارهای تولیدکنندگان و روند کاهشی ثبت سفارش کالاها در ایران نشان می دهد که تقاضا برای کالای وارداتی در بخش تولید کشور کاهش یافته است. از سوی دیگر، به دلیل کاهش قیمت نفت و اعتبارات عمرانی دولت، این بخش هم تقاضایی برای کالاهای وارداتی نداشته باشد. شکل گیری حباب انتظارات مثبت از به سرانجام رسیدن برجام و به تعویق انداختن انتظارات اقتصادی هم مزید بر علت شد تا بخش های مختلف اقتصاد از جمله تولید و واردات دچار سکون شود.

براساس نظر صاحب نظران اقتصادی، واردات کالای واسطه ای طی یک سال، ضامن تحقق رشد پیش بینی شده در سال آینده است.  درواقع  هر زمان، تولید ناخالص داخلی روند افزایشی در پیش گرفته، با فاصله ای پیش ازآن، واردات کالاهای واسطه ای بیشتر شده. رشد اقتصادی در همه کشورهای دنیا، وابسته به واردات کالاهای واسطه ای است. نکته مهم اینکه  واردات این کالا در سال های ۹۳ و ۹۴ به ایران کاهش پیدا کرده، در نتیجه احتمال رشد کوتاه مدت اقتصادی ایران در سال جاری، کاهش پیدا می کند. این در حالی است که برخی صاحب نظران رشد ۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش بینی کرده بودند.