دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: استان تهران مبدأ قاچاق کالا نیست اما مقصد قاچاق کالا است که از سال گذشته برنامه های خاصی برای مبارزه با قاچاق کالا در تهران اتخاذ شده است که به جرات می توان گفت با تدابیر اتخاذ شده بیشتر مبادی ورود کالای قاچاق به تهران مسدود شده است.

به گزارش ایسنا، علی اکبر پور احمدنژاد در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: ایران به لحاظ جاذبه های اقتصادی که دارد مورد توجه بسیاری از کشورهای تولید کننده خارجی است.

وی افزود: بازار اقتصادی ایران اکنون مورد رقابت قرار گرفته است، لذا به دست آوردن این بازار و فرصت اقتصادی برای تمام کشورهای خارجی از اولویت هایشان است. همچنان که شاهد رقابتشان با یکدیگر برای به دست آوردن این بازار هستیم.

پوراحمدنژاد مراقبت از مبادی ورودی و خروجی و حفاظت از مرزهای ابی و خاکی برای وارد نشدن کالای قاچاق بسیار مهم است که با تدابیر وزارت کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا این مهم در حال تحقق است.

وی خاطر نشان کرد جلساتی را با اتحادیه ها به عنوان خط مقدم عرضه کالا داشتیم و تقاضا کردیم از فروش محصولات خارجی خودداری کنند و از طرفی سعی کردیم مجازات هایی را برای متخلفین در نظر بگیریم. چنانچه هفته گذشته اولین حکم اجرای قاچاق را در تهران داشتیم.

وی در پایان گفت: تا زمانی که میل مردم به استفاده از کالای خارجی باشند افراد سود جو برای نفوذ به این بازار از هر فرصتی استفاده می کنند. وظیفه ما معرفی کالای ایرانی است تا زمانی که مردم حمایت نکنند مسولان به تنهایی نمی توانند کاری انجام دهند.