اعضای انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان تصمیم گرفته اند برای افزایش صادرات به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن به ایران، در تهران و مشهد دفتر تاسیس کنند.

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری تریبون پاکستان نوشت: اعضای انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان به کمک وزارت بازرگانی این کشور واردکنندگان برنج ایرانی را برای دیدارهای بازرگانی و افزایش تجارت میان دو کشور همسایه دعوت خواهند کرد.

این تصمیم پس از دیدار هیات نمایندگان این انجمن از ایران و دیدار واردکنندگان برنج با کمک هیات دیپلماتیک پاکستان در تهران گرفته شده است. دیدار مذکور موفقیت آمیز بود و انتظار می‌رود صادرکنندگان برنج سفارشهای جدیدی دریافت کنند.

با اینهمه در سمیناری که اخیرا از سوی انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان در فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنعت این کشور برگزار شد، بانکداران به این نکته اشاره کردند که بانک مرکزی پاکستان هنوز همه موانع موجود برای ایجاد روابط بانکی با ایران را رفع نکرده است.

با اینهمه از آنجا که گشایش دفتر در ایران از حمایت دولت پاکستان و وزارت بازرگانی برخوردار است، صادرکنندگان پاکستانی به رونق تجارتشان در ایران امیدوار هستند.

بر اساس این گزارش، پاکستان که سابق بر این بزرگترین صادرکننده برنج به ایران بود، به دلیل تشدید تحریمهای بین المللی علیه تهران، سهم خود در بازار این کشور را در دو سال گذشته از دست داد.

ایران سالانه به ارزش بیش از دو میلیارد دلار واردات برنج دارد و سهم پاکستان از این بازار تقریبا ناچیز است. این کشور در سال مالی ۲۰۱۵ به میزان ۲۲۳۴ تن برنج به ارزش ۱٫۳۲ میلیون دلار به ایران صادر کرد.

صادرکنندگان پاکستانی می‌گویند هندی‌ها به دلیل هماهنگی بهتر دولت به دولت در زمینه کانالهای پرداخت پول، جای پاکستانی‌ها را در بازار برنج ایران گرفته اند.