روابط عمومی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که به منظور افزایش حجم تجارت تهران و مسقط به سفیر عمان در ایران پیشنهاداتی ارایه شده و مطرح شدن این پیشنهادات به نقل از سفیر عمان در ایران تکذیب می‌شود.

براساس این گزارش، آنچه در رسانه‌ها به نقل از سفیر عمان در ایران مبنی بر روادید طولانی مدت و استفاده از بندر و… منتشر شده صرفا پیشنهادهای طرف ایرانی بوده است.