رئیس پژوهشگاه استاندارد اعلام کرد که استانداردسازی کالاها بصورت جدی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا در اردبیل، جهانبخش سنجابی شیرازی در مراسم افتتاح دفتر استانداردسازی در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه اداره استاندارد در صدد استفاده از تجهیزات آزمایشگاه‌های مرکزی دانشگاه‌ها است، گفت: استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها می‌تواند موجب تسریع در امور استانداردسازی شود.

وی با اشاره به اینکه استانداردسازی کالاها بصورت جدی دنبال می‌شود، افزود: استاندارد برخی از کالاها اجباری است که تعداد این کالاها به حدود ۵۰۰ کالا می‌رسد.

سنجابی شیرازی تصریح کرد: نزدیک به ۸۰ هزار محصول وجود دارد که حدود ۳۰ هزار نوع آنها استانداردسازی شده است و تقریبا ۵۰ هزار کالا استاندارد نشده وجود دارد.

رئیس پژوهشگاه استاندارد با اشاره به اهداف راه‌اندازی دفتر استانداردسازی در دانشگاه محقق اردبیلی، خاطرنشان کرد: این دفتر رابط بین دانشگاه و اداره استاندارد است و حتی می‌تواند به عنوان حلقه اتصال دانشگاه، اداره استاندارد و صنعت عمل کند.

گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه این دفتر به منظور ایجاد ارتباط بین دانشگاه و اداره استاندارد راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: این دفتر همچنین در زمینه استانداردسازی مشاوره ارائه خواهد داد.

وی با بیان اینکه اداره استاندارد در این دفتر می‌تواند از ظرفیت‌های اساتید رشته‌های مختلف دانشگاه بهره‌مند شود، افزود: دانشگاه محقق اردبیلی از ایجاد چنین دفاتری در حوزه‌های مختلف استقبال می‌کند.

صادقی با بیان اینکه ارتقای سطح رفاهی زندگی مردم نیازمند استفاده از اقلام استاندارد است، ادامه داد: برای هر کالایی استانداردهایی تعریف شده است که این استانداردها باید در تمامی مراحل تولید مورد توجه قرار گیرد.