وزارت دارایی روسیه انتظار دارد در طی ۲ هفته آینده کابینه این کشور با پرداخت ۲ فقره وام به ارزش مجموع ۲.۵ میلیارد یورو به ایران موافقت کند.

به نقل از خبرگزاری تاس، سرگی استورچاک، معاون وزیر دارایی روسیه گفت، رقم کل ۲ وامی که روسیه به ایران خواهد داد، حدود ۲٫۵ میلیارد یورو خواهد بود.
وی افزود: «کل رقم این دو وام حدود ۲٫۵ میلیارد یورو است. وام اول اندکی بیشتر و وام دوم اندکی کمتر است.»
استورچاک گفت، معمولا طرف ها حداکثر و حداقل رقم های یک وام را مشخص می کنند.
وی افزود: «ما محدوده بالاتر را بر اساس هزینه های احتمالی بودجه روسیه تعیین می کنیم تا این این وام را تامین مالی کند. اینکه این وام چگونه پرداخت خواهد شد، بستگی به قراردادها خواهد داشت، زیرا این قراردادها اغلب در دوره اجرا تغییر می کنند.»
به گفته وی، این قراردادها بسیار پیچیده و فنی هستند. «همه ریسک ها را نمی توان در مرحله توسعه لحاظ کرد. در برخی مناطق کوهستانی هزینه ها ممکن است بالاتر برود. دادن وام بستگی به قرارداد و ضمیمه های قرارداد دارد که اغلب امضا شده اند.»
در ماه آوریل استورچاک گفته بود، اختلاف نظرهای حقوقی در خصوص وام اعطایی روسیه به ایران برطرف شده و موافقتنامه های داخلی بین نهادهای مختلف دولت روسیه به سرعت حاصل خواهد شد.
پیشتر وی گفته بود پرونده ۳ موضوع مربوط به ۲ وامی که قرار است به ایران (برای تامین مالی پروژه های ریلی و تولید برق) اعطا شود، همچنان باز است. به گفته وی، این ۲ وام به عنوان پایلوت اجرا می aوند و مرتبط با وام ۵ میلیارد دلاری ای است که پیشتر اعلام شده بود نیستند.
در اواخر ۲۰۱۵، ایگور سچگین، معاون اول نخست وزیر روسیه گفته بود رقم اولیه وام روسیه به ایران برای اجرای این پروژه ها ۲٫۲ میلیارد دلار است، در حالی که مجموع اعتبار اختصاص داده شده ۵ میلیارد دلار خواهد بود.
وزارت دارایی روسیه انتظار دارد در طی ۲ هفته آینده موافقت کابینه در زمینه اعطای وام به ایران را بگیرد.
«فرآیندهای داخل دولتی درباره ۲ وام اعطایی به ایران در حال تکمیل است. ما این کارها را به زودی تمام خواهیم کرد.»