رئیس اتحادیه لوازم خانگی با انتقاد از سود بالا و شرایط پرداخت وام های بانکی به تولید کنندگان گفت: قراردادهای بانک ها با تولید کنندگان مانند قرارداد ترکمنچای است.

محمد طحان پور با بیان اینکه بانک ها در کشورمان کار بانک داری نمی کنند، بلکه بنگاه داری می کنند، تصریح کرد: بانک ها درآمد بسیار زیادی دارند، بانک ها در مواردی معادل صد در صد سرمایه شان سود بدست می آورند و در این راستا به مدیران عالی خود پاداش های قابل توجهی می دهند.

وی با تاکید بر اینکه بانک باید هزینه های جاری خودش را کسب کند، گفت: بانک امانت دار مردم است. مردم پول های خودشان را در اختیار بانک ها می گذارند و بانک نیز به صورت کلان در اختیار تولید قرار می دهد که این تولید می تواند صنعت ساختمان یا خودروسازی باشد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در مورد قراردادهای بانکی بیان داشت: قرارداد بانک ها با طرف مقابل مانند قرارداد ترکمنچای است. در واقع تولید کننده می داند که به هیچ عنوان نمی تواند پولی که بانک در اختیارش گذاشته را با این قرارداد برگرداند ولی امید دارد که فعلا کارش را راه بیاندازد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار، اظهار داشت: کالای تولید کننده بسیار زیاد شده است و واحدهای صنفی نیز نمی توانند پول پیش به تولید کننده بدهند. به همین جهت مجبور هستند به صورت اعتباری پرداخت کنند.

طحان پور درباره علت عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان توسط بانک ها عنوان داشت: علت اصلی این است که تولیدکنندگان معوقات خیلی زیادی دارند. در سال ۸۸ که در دنیا بحران مالی به وجود آمد، بانک ها تا مرز ورشکستگی پیش رفتند. دولت آمریکا به سه خودرو ساز خود پول های هنگفتی با سود یک درصد داد تا تولید را ادامه دهند و خودروسازها نیز ظرف شش ماه پول بانک ها را برگرداندند و به این شکل هم بانک ها از ورشکستگی نجات پیدا کردند و هم صنعت شان رونق گرفت.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: یکی از مشکلات ما این است که بازار هدفی وجود ندارد. امروز یک استکان می خرم و همه این استکان را می سازند و فکر نکردند ابتدا باید بازار هدف پیدا شود و در این میان پول بانک نیز پرداخت نمی شود.