بر اساس اعلام گمرک ایران، در دو ماهه نخست سال معادل یک میلیون و ۲۰۸ هزار دلار، یا سه میلیارد و ۶۶۱ میلیون تومان، عسل طبیعی به کشورهای مختلف صادر شده است.

لیست کشورهای مقصد صادرات عسل ایران به این شرح است:

افغانستان به ارزش ۱۲ هزار و ۷۸۵ دلار

امارات متحده عربی به ارزش ۵۹۹ هزار و ۸۳۹ دلار

عراق به ارزش ۳۱۱ هزار و ۶۳۹ دلار

مالزی به ارزش ۹۰ هزار و  ۲۱۱ دلار

آذربایجان به ارزش ۷۸ هزار و ۹۳۴ دلار

کویت به ارزش ۱۱۴ هزار و ۲۷۵ دلار

بحرین به ارزش ۷۸۶ دلار

به گزارش ایسنا، کل صادرات عسل ایران در سال ۱۳۹۴، شش میلیون و ۴۴۴ هزار دلار معادل ۱۸ میلیارد و ۸۱۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است.

کشورهای مقصد صادرات عسل ایرانی در سال گذشته نیز، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، افغانستان، مالزی، عمان، عربستان سعودی، کویت و… بوده اند.