سیده فاطمه مقیمی اظهار کرد: زنگ خطر تعطیلی یا رو به تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی چند سالی است که نواخته شده اما توجه درستی به این مسئله نشده است.

وی افزود: اگر در طول حدود سه یا چهار سال اخیر به شهرک های صنعتی مراجعه می کردیم متوجه این موضوع می‌شدیم که شهرک های صنعتی تقریبا با ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود کار می کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد یک کشور ناشی از عملکرد بنگاه های تولیدی بخش خصوصی است، عنوان کرد: همیشه وقتی اتفاقی رخ می دهد به سراغ دلیل آن می رویم در حالی که در اقتصاد کلان آسیب شناسی ها باید قبل از وقوع حادثه انجام شود تا امروز با چنین مسائلی رو برو نشویم. هریک از بنگاه های بخش خصوصی از سرمایه های کشور هستند و خروجی انها اقتصاد کلان را تشکیل می دهد، برای همین قبل از انکه این بیمار به کما رود امیدوارم دولت فکر بهتری برای این مسئله داشته باشد تا چنین کارخانه هایی به یک خاطره در اقتصاد ایران تبدیل نشود.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی با اشاره به برخی چالش های کارخانه‌های تولیدی تصریح کرد: زمانی که مسائل مربوط به مالیات گریبان یک بنگاه در حال فروپاشی را می گیرد مطمئنا زود تر به زانو در می آید. ما مدت ها است که به عنوان پارلمان بخش خصوصی این اسیب ها را گوشزد کردیم و این را مطرح کردیم اینکه بخش خصوصی در حال از بین رفتن است

وی با بیان اینکه بخش خصوصی قانون گذار و مجری قانون نیست و صرفا اطاعت کننده قوانین است، گفت: امروز درحالی بدهی های معوق دولت به پیمانکاران وجود دارد که به پیمانکاران بخش خصوصی گفته می شود که نباید هیچ‌گونه بدهی مالیاتی داشته باشید و حقوق کارکنان مرتب پرداخت شود.

مقیمی اضافه کرد: هیچ گونه رحمی نسبت به بخش خصوصی وجود ندارد اما در مورد بدهی‌های دولت به پیمان کاران گفته می‌شود  که دولت در وضعیتی نیست که بتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، این روش به معنی رکود اقتصادی است و یک پیمان کار و تولید کننده به این نتیجه می‌رسد که فعالیت خود را تعطیل کند تا  بیشتر ضرر نکند.