محمدسعید سیف حمل و نقل دریایی را شاخه‌ای از بخش حمل و نقل کشور دانست و افزود: از این رو حمل ونقل دریایی در توسعه تجارت خارجی کشورها نقش مهمی را ایفاء می‌کند، خوشبختانه در سال‌های گذشته در این حوزه از رشد خوبی برخوردار بودیم و با در نظر گرفتن تعداد بنادر و ظرفیت‌های موجود با بازده ۵۰ درصد مشغول کار هستیم.

سیف خاطرنشان کرد: در حال حاضر به طور متوسط تنها از ۵۰ درصد ظرفیت بنادر استفاده می‌شود و این در حالی است که امکان بهره برداری دو برابر از بنادر کشور وجود دارد.

وی در عین حال از گسترش سرمایه گذاری در بنادر کشور خبر داد و افزود: در چند سال گذشته شاهد رشد چشمگیر سرمایه گذاری در بنادر  با بازده ۵۰ درصد بودیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاون علمی ریاست جمهوری توجه ناکافی در امر تخصیص بهینه منابع مالی و فقدان تکنولوژی مدرن جهت توسعه صنعت حمل و نقل را سدی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور دانست و یادآور شد: در این زمینه لازم است تا در جهت تسریع در امر توسعه همه جانبه کشور، از منابع مالی و تکنولوژیکی گسترده‌تری استفاده شود.

وی با اشاره به برخی سنجش‌های صورت گرفته از وضعیت موجود بنادر کشور، اظهار کرد: به منظور سنجش وضعیت موجود بنادر، برخی شاخص‌های فیزیکی کارایی عملیات بندری همانند شاخص اندازه‌گیری اشغال اسکله، شاخص سرعت تخلیه و بارگیری کشتی‌ها، شاخص‌های عملکرد ساعتی اسکله، متوسط زمان توقف کشتی در بندر، زمان انتظار نوبت و زمان سرویس و بازدهی نیروی انسانی بررسی می‌شود.

سیف به نقش ترانزیتی، ملی و فراملی بنادر اشاره کرد و گفت: اهداف کلان سازمان در توسعه بنادر، بر تقویت زیرساخت‌های تجاری کشور بنا شده است و افزایش ظرفیت‌های حمل و نقل و استفاده از ظرفیت‌های تجاری کشور در حوزه ترانزیت از جمله برنامه‌ها است.