داوود اشتیاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که در تولید آسانسورها به خودکفایی بالایی رسیدیم، گفت: در صنعت آسانسور امکانات خوبی در کشور داریم و توانستیم در تولید آسانسورهای پرمصرف به خودکفایی ۸۰ درصدی برسیم، ولی علیرغم کیفیت خوبی که قطعات و آسانسورهای تولید داخل دارند، حمایت مناسبی از این تولید صورت نمی‌گیرد.

وی همچنین صنعتی آسانسور را دارای مزیت‌های رقابتی مناسب دانست و اظهارکرد: این وجود متاسفانه در حال واگذاری میدان به محصولات بی کیفیت چینی هستیم و این بخاطر برخی سیاستهای غلط است، به گونه‌ای که ما از نظر سیاست های حمایتی که یکی از آنها تعرفه های گمرکی است، وضع خوبی نداریم.

این تولیدکننده آسانسور افزود: در حال حاضر قطعات آسانسور که گاهی مورد نیاز تولیدکننده داخلی برای تولید است تعرفه‌ای ۲۰ درصدی دارد، در حالی که یک آسانسور کامل فقط ۲۶ درصد تعرفه داد. این نمی تواند توجیه اقتصادی برای یک سرمایه گذار در داخل کشور برای سرمایه گذاری روی تولید آسانسور یا قطعات آن داشته باشد، ضمن این که این تعرفه عاملی می‌شود که یک آسانسور بی کیفیت از چین با تعرفه ۲۶ درصد وارد کشور شود و بسیار ارزان قیمت در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد و در نهایت بهره بردار ملزم به صرف هزینه زیادی برای تعمیر و نگهداری آن می‌شود.

اشتیاقی ادامه داد: امسال بخشی از قطعات آسانسور از قبیل ریل، در و موتور آسانسور که مشابه داخلی ندارند و تولیدکنندگان مجبور به واردات آن برای تولید محصول نهایی هستند، در حالی به اسم حمایت از تولید با افزایش تعرفه مواجه هستند که قانون گذار دستی به تعرفه خود آسانسور نزده است و این بیشتر از حمایت از تولید، حمایت از واردات است.

وی در خصوص هشدار سازمان استاندارد به سازمان‌ها، بیمارستا‌ ها و برخی دانشگاهها جهت لزوم اقدام برای بازرسی و تعمیر آسانسورهای نصب شده عنوان کرد: آسانسور ها بعد از نصب مرحله ای به عنوان بازرسی نهایی دارند که بعد از آن گواهی نامه سلامت دریافت می‌کنند و می‌توانند بعد از دریافت گواهینامه اقدام به سرویس دهی کنند که در این خصوص چیزی حدود ۱۵ سال است که ایران با دنیا هم صدا است و همه آسانسور ها مشمول بازرسی و ایمنی اولیه هستند.

رئیس سابق سندیکای آسانسور و پله برقی افزود: بعد از مرحله بازرسی اولیه، بهره برداران معمولا با شرکتی که تولید و نصب آسانسور را انجام داده است، قراردادهای دوره‌ای مراقبت را عقد می‌کنند که طبق استاندارد هایی، آسانسور به صورت ماهیانه بازرسی و در صورت نیاز تعمیر شود.

وی موضوع مورد نظر سازمان استاندارد را بازرسی‌ جدای این دو مورد دانست و گفت: در موارد ذکر شده، مورد دیگری از بازرسی وجود دارد که طی آن آسانسورها توسط شرکت سومی به صورت دوره‌های بلند مدت تر یک یا دوساله تحت یک بازبینی و بازرسی مجدد کلی، شبیه به بازرسی و تایید نهایی اولیه قرار می گیرند، استانداردهای آن مجدد سنجیده ‌شده و در نهایت گواهی سلامت آن  صادر و در داخل آسانسور نصب می‌گردد. آنچه به عنوان الزام از سوی سازمان استاندارد عنوان شده است بازرسی دوره‌ای یک یا چند ساله‌ای است که باید برای همه دستگاه ها اعمال شود.

اشتیاقی با بیان این که برخی ساختمان‌ها و ادارات آسانسورهایی با قدمت بالای ۳۰ سال دارند، گفت: در این باره خلا استانداردی و قانونی هم وجود دارد، چرا که هیچ قانونی بهره برداران آسانسور را ملزم به دریافت خدمات نگهداری و بازرسی های ادواری توسط شرکت‌های بازرسی نمی‌کند.