نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی درباره ماهی وارداتی به کشور، اظهار کرد: ما در زمینه تولید داخلی در راستای تولید محصول در مرغداری، دامداری‌ها و آبزیان دریایی وضعیت مطلوبی داریم بنابراین برای توسعه اقتصادی این بخش‌ها باید محورهای صادرات را فعال کنیم.

وی با بیان اینکه ماهی وارداتی از مسیر قانونی وارد کشور می‌شوند، افزود: ماهی جزو اقلامی است که اگر به طریق غیرقانونی وارد شود، فاسد می‌شود و این درحالی است که دولت باید با تاکتیک‌های مناسب مسیر توسعه صادرات محصولات دامداری و مرغدری‌ها و آبزیان دریایی را هموار کند.

دلخوش گفت: صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی بویژه در زمینه گوشت و ماهی باید مدرن شود تا ما بتوانیم بسیاری از محصولات را با بسته بندی مناسب شکیل  به ریل صادرات بفرستیم و این درحالی است که ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره به حمایت تولیدکننده داخلی دارد؛ بنابراین با حمایت صندوق ملی توسعه از این بخش می‌توانیم شاهد رونق صادراتی دراین بخش مهم تولید باشیم.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس دهم یادآورشد: از منظر تولید پروتئین، ماهی و مرغ در کشور هیچگونه مشکلی نداریم بلکه ما باید در راستای صادرات این  محصولات تلاش کنیم تا شرایط صادرات تولید داخلی را با رعایت استانداردهای بین‌الملی در عرصه بازارهای جهانی، هدفمند کنیم.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی باید از صادرات محصولات دامداری‌ها، مرغداری‌ها و آبزیان دریایی حمایت کند، تصریح کرد: صنایع تبدیلی باید در زمینه گوشت و ماهی فعال شود.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یادآورشد: صندوق توسعه ملی باید با یک برنامه ریزی اصولی ساختار صادرات بهینه محصولات دامداری و مرغداری را به نحو مطلوب مهیا کند تا بتوانیم محصولات را با ارزش افزوده صادر کنیم.