کشور عراق تعرفه واردات ۱۳ دسته کالا را با تعرفه‌ای بین ۵ تا ۳۰ درصد، برای ورود به این کشور مشخص و اعلام کرد.

سفارت ایران در بغداد جدیدترین تعرفه‌های گمرکی واردات کالا به عراق را اعلام کرد که بر این اساس ۱۳ دسته کالای وارداتی تعرفه‌ای بین ۵ تا ۳۰ درصدی برای آنها مشخص شده است.

بنابراین گزارش، سبزیجات تازه یا سردخانه‌ای تعرفه ۱۵ الی ۳۰ درصد برای هر کیلوگرم از واردات این محصول  با توجه به مقررات و آیین‌نامه های کشاورزی مشخص شده است. سبزی پخته شده و پخته نشده منجمد نیز ۳۰ درصد تعرفه برای هر کیلوگرم  از واردات این محصول مشخص شده است.سبزیجات خشک تکه تکه شده یا آسیاب شده نیز  تعرفه‌ای ۳۰ درصدی و حبوبات خشک ۵ درصد در هر کیلوگرم تعرفه برای واردات آنها توسط کشور عراق مشخص شده است.

بنابراین گزارش، کشور عراق برای هر کیلوگرم از واردات  انواع سیمان ۱۵ درصد،مصنوعات ساخته شده از سنگ، گچ یا سیمان بین ۵ تا ۲۵ درصد، مصنوعات ساخته شده از آهن  تعرفه گمرکی ۵ تا ۲۰ درصد برای هر تن، هر عدد یا دو جین و هر کیلوگرم بر حسب نوع کالا یا تولید مشخص شده است.

بنابراین گزارش در ادامه این اطلاعیه آمده است که مصنوعات ساخته شده از مس دارای تعرفه‌ای بین ۵ تا ۲۰ درصد، مصنوعات نیکل ۵ تا ۲۰ درصد، مصنوعات آلومینیومی ۵ تا ۲۰درصد بر اساس تن، کیلوگرم و نوع تولید کالا مشخص شده است.

بنابراین گزارش، مصنوعات سربی، تعرفه‌ای بین ۵ تا ۱۵ درصد، مصنوعات روی نیز تعرفه‌های ۵، ۱۰ و ۱۵ درصدی برای هر کیلوگرم از آن  بر اساس نوع تولید مشخص شده است.

در این گزارش آمده است که مصنوعات ساخته شده از قلع ۵، ۱۰ و ۲۰ درصد برای هر کیلوگرم، بر اساس نوع و تولید  تعرفه دارند.

گفتنی است که این نامه توسط فرزاد پیل‌تن مدیر کل بازرگانی کشورهای عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت به روسای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای اجرا ارسال شده است.