سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک کشور شرایط واردات بذر شب بو و بذرفلفل را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، در این نامه از گمرک کشور خواسته شده است با توجه به درخواست وزارت جهاد کشاورزی، شرایط قرنطینه‌ای و بازدید در مرز ورودی گمرک برای واردات بذر شب بو جهت کاشت از کشور آمریکا و بذر فلفل دلمه‌ای برای کاشت از کشور آرژانتین طبق قوانین و دستورالعمل‌های صادر شده صورت گیرد.